สอบเข้ามหาวิทยาลัยรวมขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 - กำลังศึกษาในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า - สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หมายเหตุ : นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ...


รวม 13 โครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษษ 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาโดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือก ดังต่อไปนี้ ...


รวม 6 โครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งหมด 6 โครงการ ปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2 มีรายละเอียดแต่ละโครงการดังนี้ ...


สทศ. ปิดระบบ เลือกสนามสอบ GAT/PAT

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เปิดระบบรับสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2560 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ...


มจพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS61 รอบที่ 1 โครงการโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คลิกที่นี่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ ...


จุฬาฯ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ Portfolio

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือก ในระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio น้องๆ สามมาตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ...


ธรรมศาสตร์ ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1/1 Portfolio

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 1/1 การรับโดย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ประกาศผล • ...


มศว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย ...


TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วม สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วม (วันที่ การสอบอาจมีการเปลี่ยนในภายหลัง ...


รวมโครงการ 11 มหาวิทยาลัย รอบ 1/2 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี TCAS61 รอบที่ 1 โครงการรับนักศึกษาพิการ TCAS โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2561มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ...


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับ 3 โครงการ วันนี้- 15 พ.ย.60 ดูเลย!!

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 1/1 รับสมัคร วันที่ 1 ต.ค. - 15 พ.ย.60 ที่ WWW.ADMISSIONS.MJU.AC.TH ...


มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัคร 1–30 พ.ย. 60 รอบที่ 1 Portfolio โครงการ TSU Smart Engineering ปีการศึกษา 2561

โครงการ TSU Smart Engineering เปิดรับสมัคร - วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์ จำนวน 20 คน - วศ.บ.ยางและพอลิเมอร ...


รวมโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

อยากทำงานด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต้อง หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สวนสุนันทา TCAS61 รอบที่ 1 - โครงการรับตรง ...


สทศ เตรียมเปิดระบบรับสมัครสอบ O-NET O-NETเทียบเท่า GAT/PAT

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2...


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัคร รอบที่ 1/2 Portfolio ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 การรับรอบที่ 1/2 (การรับด้วย Portfolio) TCAS รอบที่ 1/2 - การรับด้วย ...


รวมโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 1/2 Portfolio ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 การรับรอบที่ 1/2 (การรับด้วย Portfolio) มีโครงการดังต่อไปนี้ ...


[สรุป] TCAS61 รอบ 'การรับด้วย Portfolio' ครั้งที่ 1/1 และ 1/2 เหมือนหรือต่างกันยังไง!?

มีน้องๆ หลายคนที่งงว่าทำไม TCAS รอบแฟ้มสะสมผลงานถึงมีทั้งหมด 2 ครั้ง คือครั้งที่ 1/1 และ 1/2 .. พี่ๆ ทีมงาน Admission Premium จะมาบอกความแตกต่างให้ทราบกัน ...


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัคร 02 ต.ค. - 24 พ.ย. 2560 รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย สายสามัญ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561 ...


เปิดข้อมูลสถิติผู้สมัคร และอันดับของแต่ละสาขาวิชา TCAS61 มศว รอบที่ 1 - สัปดาห์ที่ 2

ในช่วงนี้หลายๆ มหาวิทยาลัยก็กำลังเปิดรับสมัครนิสิตและนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน) กันอยู่นั้น เชื่อว่าก็มีน้องๆ หลายคนอยากทราบจำนวนเพื่อนๆ ...


รวมโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร 15 ต.ค. - 31 ต.ค. 2560 ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับคัดเลือกนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า รวมหลายโครงการ รอบที่ 1 (Portfolio) ปีการศึกษา 2561 ...