สอบเข้ามหาวิทยาลัย


รับตรงหลังแอด #Dek60 รับทุนเรียนธุรกิจการบิน พร้อมได้งาน 100%

สมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา 10,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม วิทยาเขตพัฒนาการ โทร. 02-320-2777 ต่อ 1401 ...


ตารางสอบ GAT/PAT 61

สำหรับการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2561สอบวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศผลสอบวันที่ ...


รวม 7 โครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2561

1.TCAS รอบที่ 2 สาขาวิชาในกลุ่ม A (โควตาพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์) คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร เปิดรับ : 8 สาขา จำนวน : 1065 ที่นั่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติม ...


TCAS รอบ 1/2 Portfolio มรภ.สวนสุนันทา (วิทยาลัยนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา (ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม) เปิดรับสมัครรับตรง ระบบTCAS รอบ Portfolio 1/2 เริ่ม 22 ธันวาคม 2560 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 สมัครได้ทางออนไลน์ ...


รวม 7 โครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2561

1.TCAS รอบที่ 2 โครงการโควตา 28 จังหวัด คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร เปิดรับ : 71 สาขา จำนวน : 1571 ที่นั่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 2.TCAS รอบ...


รวม 6 โครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2561

1.TCAS รอบที่ 2 โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร เปิดรับ : 7 สาขา จำนวน : 140 ...


สถิติ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ปีการศึกษา 2561

สถิติ TCAS รอบที่ 1 จำนวนเปิดรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ และจำนวนผู้สละสิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศอย่างเป็นทางการโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ...


สทศ. ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศห้องสอบ และ เลขที่นั่งสอบ การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ...


รวม 10 โครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2561

1. TCAS รอบที่ 2 - โครงการเด็กไทยสู่สากล จำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับ เปิดรับ : 26 สาขา จำนวน : 166 ที่นั่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้ 2. TCAS รอบที่ ...


รวม 20 โครงการ 3 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รอบที่ 1/2 Portfolio ปีการศึกษา 2561

(วิทยาเขตเชียงใหม่) 1. TCAS รอบที่ 1/2 ผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม) คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร เปิดรับ : 54 สาขา จำ...


รวม 15 โครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2561

1.TCAS รอบที่ 2 โครงการเพรชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 45 ที่นั่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้ 2. TCAS รอบที่ ...


กำหนดการสอบ TCAS'61

กำหนดการวันสอบและวันประกาศผล GAT PAT 61 ลงทะเบียน/สมัครสอบ 22 พ.ย. - 25 ธ.ค. 60 ชำระเงินค่าสมัครสอบ 22 พ.ย. - 26 ธ.ค. 60 วันสอบ ...


ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ O-NET #dek61

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ปีการศึกษา ...


สรุปยอดสมัคร GAT/PAT 9 วิชาสามัญ น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา

ปิดระบบไปแล้วกับการสมัครสอบ GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ โดย รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ. ) เปิดเผยจำนวนผู้สมัครและดำเนินการชำระเงินออกมาแล้วปรากฏว่ายอดผู้สมัครและชำระเงิน ...


ทปอ. เปิดระบบให้ตรวจสอบสิทธิ์เคลียริงเฮาส์

หลังจากผ่านช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ไปแล้ว ทปอ.จะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์ การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1/1 ตั้งแต่วันนี้(20 ...


ที่นั่งเหลือใน TCAS รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio

หลังจากการรับสมัคร และการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio จบลงไปและเข้าสู่ช่วงการยืนยันสิทธิ์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ...


ยอดสมัคร GAT/PAT 9 วิชาสามัญ พุ่งหลังผ่านมาแค่ 1 สัปดาห์

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สทศ.ได้เปิดรับสมัครทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ ...


มศว ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนิสิต TCAS61 รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนิสิต TCAS61 รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกดูรายชื่อที่นี่ http://admission.swu.ac.th/data/news/th/2560/600090.pdf ...


ปัญหา และวิธีแก้ การสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ

หาปุ่มสมัครไม่เจอ น้องๆ Log in เข้าระบบไปได้แล้ว แต่ค้างอยู่ที่หน้าขั้นตอนการสมัคร หาปุ่มสมัครไม่เจอ กรณีนี้เป็นไปได้ว่าระบบหรือหน้าเว็บอาจไม่ได้ค...


รวมขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 - กำลังศึกษาในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า - สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หมายเหตุ : นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ...


รวม 13 โครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษษ 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาโดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือก ดังต่อไปนี้ ...