สอบเข้ามหาวิทยาลัย


รับตรงหลังแอด #Dek60 รับทุนเรียนธุรกิจการบิน พร้อมได้งาน 100%

สมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา 10,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม วิทยาเขตพัฒนาการ โทร. 02-320-2777 ต่อ ...


FAQ คำถามที่พบบ่อย PRETCAS'61 เจาะลึกข้อสอบ วิเคราะห์โอกาสติด พิชิตทุกสนาม

ถาม : โครงการ PRETCAS'61 คืออะไร ? ติวรายวิชาโดยติวเตอร์ หรือจัดสอบคะ ตอบ : PRETCAS'61 เป็นการสอบออนไลน์ ที่จำลองข้อสอบครบทุกกลุ่มสาขาใน TCAS ...


โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ในโครงการ AdmissionPremium OnTour 2017

AdmissionPremium OnTour 2017 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ by แบรนด์ ตอน "Who am i ฉันคือใครในอนาคต"


โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ในโครงการ AdmissionPremium OnTour 2017

AdmissionPremium OnTour 2017 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ by แบรนด์ ตอน "Who am i ฉันคือใครในอนาคต"


โรงเรียนสตรีนนท์ ในโครงการ AdmissionPremium OnTour 2017

AdmissionPremium OnTour 2017 โรงเรียนสตรีนนท์ by แบรนด์ ตอน "Who am i ฉันคือใครในอนาคต"


โรงเรียนสายปัญญารังสิต ในโครงการ AdmissionPremium OnTour 2017

AdmissionPremium OnTour 2017 โรงเรียนสายปัญญารังสิต by แบรนด์ ตอน "Who am i ฉันคือใครในอนาคต"


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในโครงการ AdmissionPremium OnTour 2017

AdmissionPremium OnTour 2017 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี by Lenovo ตอน "TCAS 5 รอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ เจาะลึกเทคนิคการทำ Portfolio ...


โรงเรียนสุราษฏร์ธานี ในโครงการ AdmissionPremium OnTour 2017 By แบรนด์

AdmissionPremium OnTour 2017 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี by แบรนด์ ตอน "Who am i ฉันคือใครในอนาคต"


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในโครงการ AdmissionPremium OnTour 2017

AdmissionPremium OnTour 2017 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย by Lenovo ตอน "TCAS 5 รอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ เจาะลึกเทคนิคการทำ Portfolio อย...


โรงเรียนสุรนารีวิทยา ในโครงการ AdmissionPremium OnTour 2017

AdmissionPremium OnTour 2017 โรงเรียนสุรนารีวิทยา by Lenovo ตอน "TCAS 5 รอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ เจาะลึกเทคนิคการทำ Portfolio อย่างไร...


รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ ในโครงการ AdmissionPremium OnTour 2017

AdmissionPremium OnTour 2017 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ by แบรนด์ ตอน "Who am i ฉันคือใครในอนาคต"


บรรยาย TCAS คุณครูแนะแนว สพม.29 จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์แนะแนว สพม.29 จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมยกระดับคุณภาพการแนะแนวการศึกษาต่อ กับ TCAS61 การสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ โดย อ.ก้อง ศักดา ดีคำป้อ


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA เข้ามาให้คำปรึกษาการพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาให้กับ AdmissionPremium.com ที่ บริษัท อัพบีน จำกัด

วันที่ 16 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA เข้ามาให้คำปรึกษาการพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาให้กับ AdmissionPremium.com ที่ บริษัท อัพ...


ระบบสารสนเทศเพื่องานแนะแนว 4.0 Guidance Information System

อาจารย์ก้อง ศักดา ดีคำป้อ AdmissionPremium กำลังปรึกษาคุณครูในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานแนะแนว 4.0 Guidance Information System ให้กับน้องๆ นักเรียน ...


โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในโครงการ AdmissionPremium OnTour 2017 by Lenovo

AdmissionPremium OnTour 2017 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว by Lenovo ตอน "TCAS 5 รอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ เจาะลึกเทคนิคการทำ Portfolio อย่า...


บรรยาย TCAS 5 รอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ ให้กับผู้ปกครองโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

บรรยาย TCAS 5 รอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ ให้กับผู้ปกครองโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง โดย อ.ก้อง ศักดา ดีคำป้อ ผู้ก่อตั้ง AdmissionPremium.com ...


โรงเรียนสารวิทยา ในโครงการ AdmissionPremium OnTour 2017 by Lenovo

AdmissionPremium OnTour 2017 โรงเรียนสารวิทยา by Lenovo ตอน "TCAS 5 รอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ เจาะลึกเทคนิคการทำ Portfolio อย่างไร...


โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ AdmissionPremium OnTour 2017 by Lenovo

AdmissionPremium OnTour 2017 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ by Lenovo ตอน "TCAS 5 รอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ เจาะลึกเทคนิคการทำ ...


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ AdmissionPremium OnTour 2017 by Lenovo

AdmissionPremium OnTour 2017 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ by Lenovo ตอน "TCAS 5 รอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ เจาะลึกเทคนิคการทำ ...


อาจารย์ก้อง ศักดา นักวิเคราะห์โอกาสสอบติดแอดมิชชั่น อันดับหนึ่งของประเทศ อบรมแนะแนว สพม.29 ระบบการคัดเลือกใหม่ TCAS ปีการศึกษา 2561

อาจารย์ก้อง ศักดา นักวิเคราะห์โอกาสสอบติดแอดมิชชั่น อันดับหนึ่งของประเทศ อบรมแนะแนว สพม.29 เรื่อง ระบบการคัดเลือกใหม่ TCAS ปีการศึกษา 2561 ...


มหาวิทยาลัยพะเยาให้เกียรติมาดูงาน AdmissionPremium บริษัท อัพบีน จำกัด

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้เกียรติมาดูงาน AdmissionPremium บริษัท อัพบีน จำกัด นำทีมรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและทีมผู้บริหาร ...