โควตาแบบเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 58 14:23 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป..บ.) สาขาวิชาการถ่ายภาพ

โครงการ โควตาแบบเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับสมัคร
26 ต.ค. 2558 - 20 พ.ย. 2558
ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น
ตัดสิทธิ์
ที่นั่ง
5
เกรด
3.50
สาย (แผนการเรียน)
สมัครได้ทุกคน
Portfolio
O-NET
GAT/PAT
9 วิชาสามัญ
สอบตรง
สัมภาษณ์
คุณสมบัติพิเศษ
สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
BMAT
TOFEL
IELTS
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
ดูสาขาอื่นๆที่เปิดในโครงการรับตรงนี้ คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
5.5
ความยากในการเรียน
5.5
ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง

ถามตอบกับทีมงานและเพื่อน ๆ