สอบเข้ามหาวิทยาลัยสวนสุนันทาประเมินผลกระทบ TCAS “บวกมากกว่าลบ” ยืนยันเข้าร่วมต่อ

สวนสุนันทาประเมินผลการเข้าร่วมระบบ TCAS ไม่มีผลกระทบกับยอดนักศึกษาใหม่ ชี้เป็นระบบที่พิสูจน์ความแข็งแกร่งของหลักสูตรที่ต้องยืนหยัดให้ได้ในสถานการณ์การแข่งขันอย่างรุนแรงเชิงคุณภาพ ...


ความคืบหน้า TCAS 62 รอบที่ 3 เลือกได้ 6 อันดับ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลของนักเรียนเข้าสู่ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ...


TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรปราชญ์เปรื่อง และ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม โครงการจัดตั้งวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหิดล ...


แนวข้อสอบ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ออกแนวข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ...


TCAS รอบที่ 2 รับตรง ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ภาคพิเศษ)

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ปฏิทินในการรับสมัคร คณะ/สาขาวิชาที่เปิด ...


ประกาศผล วิชาเฉพาะ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

วันนี้มีประกาศผล วิชาเฉพาะ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.socadmin.tu.ac.th ...


TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ม.ศิลปากร

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ) คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัคร ...


TCAS รอบที่ 1 โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ม.ศิลปากร ปีการศึกษา 2562

TCAS รอบที่ 1 โควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร) โครงการค่ายอัฉริยภาพวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ...


TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร

โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์เพิ่มพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนรับ 10 คน ​...


TCAS รอบที่ 5/2 การรับตรงอิสระ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

TCAS รอบที่ 5/2 การรับตรงอิสระ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ คณะ / สาขาที่เปิดรับสมัคร เกรดเฉลี่ย ...


TCAS รอบที่ 5/2 การรับตรงอิสระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

TCAS รอบที่ 5/2 การรับตรงอิสระ หลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เปิดรับสมัคร : 17-24 ก.ค. 6...


TCAS รอบที่ 5 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ (SISA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561 ...


TCAS รอบที่ 5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสม...


TCAS รอบที่ 5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยทักษิณ

หลักสูตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัคร : ...


TCAS รอบที่ 5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัค...


ตามติดข่าวสาร TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Admission

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2561 โดมมี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่รับนักศึกษา 31 สถาบัน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ร่วมรับในสังกัดหน่วยงานอื่น ...


TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวนรับ 13 คน รับสมัคร : 26-20 ก.ค. 61 (ยื่นสมัครด้วยตนเอง) ...


TCAS รอบที่ 5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 คุณสมบัติของผู้สมัคร ...


TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 3 วิธีการคัดเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 โครงการ เปิดรับสมัคร : 16 - 23 กรกฎาคม 2561 (สมัครทางไปรษณีย์) เปิดรับสมัคร : 16 - 26 กรกฎาคม 2561 (สมัครด้วยตัวเองที่คณะ) ...


TCAS รอบที่ 5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดการคัดเลื...