สอบเข้ามหาวิทยาลัย


ใครอยากเป็นเด็กไทย-ญี่ปุ่น โอกาสมาแล้ว!! เปิดรับสมัครรอบ โควตา สอบตรง/ชิงทุน 2

ใครอยากเป็นเด็กไทย-ญี่ปุ่น โอกาสมาแล้ว ‼️ เปิดรับสมัครรอบ โควตา สอบตรง/ชิงทุน 2 พร้อมรับโอกาสอีกมากมายที่ TNI ประเภทโควตา 2 ⊙ เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป ...


ย้ำอีกครั้ง DEK66 สอบกสพท. ต้องสอบ A-level66 วิชาไหนบ้าง?

วิชาที่ต้องสอบ - วิทยาศาสตร์ ( คิดคะแนนรวมของฟิสิกส์ เคมี ) 40 % - คณิตศาสตร์ 1 20 % - ภาษาอังกฤษ 20 % - ภาษาไทย 10 % - สังคมศึกษา 10 % *ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ...


​36 วัน เตรียมตัวยืนยัน TCAS66

​เหลือเวลาอีก 36 วัน เตรียมตัว เข้าสู่ระบบ TCAS66 แต่ละรอบเหลืออีกกี่วันเช็กเลย !! รอบ Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน อีก 36 วัน / ประกาศผลในระบบ : 7 ก.พ. ...


อัพเดตมาให้แล้ว ระเบียนการรับและเกณฑ์การคัดเลือก รอบ 2 Quota สำหรับ TCAS66

อัพเดตมาให้แล้ว ระเบียบการและเกณฑ์การคัดเลือกได้ด้วยตัวเอง รอบที่ 2 Quota วันนี้พี่รวมมาให้น้อง ๆ แล้วเช็กเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม http://eadmission.chandra.ac.th/tcas2/qualify.html ...


​รวมมาให้แล้ว ระเบียบการรับและเกณฑ์การคัดเลือก รอบ 2 Quota สำหรับ TCAS66

น้อง ๆ สามารถเช็กระเบียบการและเกณฑ์การคัดเลือกได้ด้วยตัวเอง รอบที่ 2 Quota วันนี้พี่รวมมาให้น้อง ๆ แล้วเช็กเลย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.admissions.chula.ac.th/tcas2.html ...


​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : #ช่วงที่ 1 : วันที่ 1ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2565 #ช่วงที่ ...


​​​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : #ช่วงที่ 1 : วันที่ 1-14 ตุลาคม 2565 #ช่วงที่ 2 : วัน...


​​​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยนครพนม

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยนครพนม รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : #ช่วงที่ 1 : วันที่ 15 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2565 #ช่วงที่ 2 : วันที่ ...


​​​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : #รอบที่ 1.1 : วันที่ 1-17 ตุลาคม 2565 #รอบที่ 1.2 : วันที่ 14-29 ...


​​​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : #รอบที่ 1.1 : วันที่ 3-17 ตุลาคม 2565 #รอบที่ 1.2 : วันที่ 1-23 ธันวาคม ...


​​​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : วันที่ 4-14 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภา...


​​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : วันที่ 15 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ...


​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภา...


​​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยบรูพา

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยบรูพา รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : วันที่24 พฤศจิกายน 2565 - 18 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ...


​​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : #ช่วงที่ 1 : วันที่ 1-18 พฤศจิกายน 2565 #ช่วงที่ 2 : วันที่ 2-30 ธันวาคม ...


​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยพะเยา

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยพะเยา รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : #โควตาครูแนะแนว/คณะ : วันที่ 1 พฤศจิกายน -20ธันวาคม 2565 #โควตาเรียนดีและอื่นๆ ...


​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : 22 พฤศจิกายน -28 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ...


ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยสวยดุสิต

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยสวยดุสิต รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : 3 ตุลาคม 2565 - 18 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ...


ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน -20 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ...


ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 สจล.

ออกแล้วกำหนดการคัดเลือก TCAS66 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน -20 ธันวาคม 2565 จัดสอบข้อเขียน ...


บริหารจัดการสิทธิ์ TCAS66 เช็กเลย !

การบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS66 ประกอบด้วย การยืนยันสิทธิ์ การไม่ใช้สิทธิ์ และการสละสิทธิ์ แต่ละอันมีความสำคัญอย่าไรมาดูกัน ยืนยันสิทธิ์ = ต้องการเรียน ...