สอบเข้ามหาวิทยาลัยรอบที่ 1.2 Portfolio คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564

รอบที่ 1.2 Portfolio คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 ธ.ค. 63 – 8 ก.พ. 64 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ​ ระดับปริญญาตรี ...


รอบ Inter Portfolio 2 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างวัน...


TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564

คณะศิลปศาสตร์ รอบพอร์ต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับรวมกว่า 8 หลักสูตร โดยรอบนี้เกณฑ์การรับสมัครไม่โหดเลยน้องๆที่สนใจสมัครเลย! สมัครเรียนออนไลน์ : ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2564 มีทุนการศึกษามอบให้

มหาวิทยาลัยสยามเปิดรับสมัคร TCAS รอบ 1 โดยรอบนี้เปิดรับ 9 คณะ รับรวมกว่า 990 ที่นั่ง >>>เว็บไซต์สมัครเรียนคลิกที่นี่ <<< คุณสมบัติ ...


TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอบที่ 1.2 Portfolio 8 ธ.ค. 63 &ndash...


รวมมหาวิทยาลัยที่เริ่มเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio เดือนมกราคม 2564

รวมมหาวิทยาลัยที่เริ่มเปิดรับสมัครเดือนมกราคม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6-15 ม.ค. 64 คลิกที่นี่ : https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.php ...


TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครแล้ว! คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Faculty of administrative Science Kalasin University คณะบริหารศาสตร์เน้นการเรียนการสอนแนวใหม่ ...


จำนวนรับ TCAS64

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ห้องประชุมลิโด้ กรุงเทพฯ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ...


ยกเลิก สอบ O-NET จะมีผลอะไรกับ TCAS65 และน้องๆ ปีหน้าบ้าง

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2564 ทำให้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ...


รอบที่ 1.2 Portfolio คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครแล้วนะคะ สำหรับรอบที่ 1.2 Portfolio มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครน้องๆนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดการรับสมัคร ㆍสมัคร 8...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio ช่วงที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปาการ ปีการศึกษา 2564

ประกาศแล้ว! ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio ช่วง 3 น้องๆที่สนใจเตรียมตัวไว้เลย!! ระเบียบการรับสมัคร >>>คลิกที่นี่<<<...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการช้างเผือก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครแล้ว!! รอบที่ 1 Portfolio คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 132 ที่นั่ง โดยรอบนี้โครงการช้างเผือก ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับรวม 1,002 ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครแล้ว! รอบพอร์ต ม.กาฬสินธุ์ โดยรอบนี้เปิดรับน้องๆ ชั้นม.6 และ ปวส. รวมกว่า 1,211 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ...


สถิติการสมัครสอบ และชำระเงินค่าสมัครสอบ GAT/PAT 64

สรุปจำนวนผู้สมัครและชำระเงิน GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 หลังปิดระบบรับสมัคร (7 ธ.ค.64 ) และปิดระบบชำระเงิน (8 ธ.ค.62) มีผู้สมัครและชำระเงินทั้งสิ้น 257,282 ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2563

TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครทาง admission.mfu.ac.th ระหว่างวันที่ 5-20 มกราคม 2564 ...


กำหนดการรับสมัคร TCAS64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร เว็บไซต์มหาวิทยาลัย >>คลิกที่นี่<< ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio >>>คลิกที่นี่<<<


TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564

ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่ กำหนดการรับสมัคร


TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564

โครงการที่เปิดรับสมัคร โครงการเด็กดีมีที่เรียน โครงการผู้พิการ โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม โครงการผู้มีทักษะพิศษทางด้านศิลปกรรม ...


จำนวนรับ TCAS64 รอบที่ 1-3 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2564

รวมจำนวนรับ/สาขาที่เปิดรับสมัครใน รอบที่ 1-3 มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ #TCAS64 รอบ 1-3 รวม 5,148 คน แบ่งเป็น รอบที่ 1 ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยสยาม มีทุนการศึกษาให้รวมกว่า 166 ทุน

มหาวิยาลัยสยามเปิดรับสมัคร #TCAS64 รอบ 1 โดยรอบนี้มีทุนการศึกษามอบให้กว่า 166 ทุน น้องๆที่สนใจสมัครเลย! >>>เว็บไซต์สมัครเรียนคลิกที่นี่ <<< ...