สอบเข้ามหาวิทยาลัย


ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2564

มาแล้ว! ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2564 ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่


รวมกำหนดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 portfolio ปีการศึกษา 2564

สถาบันที่ประกาศ กำหนดการรับสมัครออกมาแล้ว ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอประกาศ คลิกที่นี่ : https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.p...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2564

ระเบียบการรับสมัคร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยรอบนี้เปิดรับสมัคร 23 หลักสูตร 735 ที่นั่ง ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<


TCAS รอบที่ 2 โควตา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวดี! สำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอ ระเบียบการรับสมัคร >>คลิกที่นี่<<


TCAS รอบที่ 1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2564

การรับสมัครนักเรียนเพื่อการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2564 ระเบียบการรับสมัคร >>>คลิกที่นี่<<< ...


กำหนดการ และตารางสอบ วิชาสามัญ #dek64

กำหนดการสมัครสอบ สมัครสอบ : 11 ธ.ค.63 (9.00 น.) - 24 ธ.ค. 63 (23.59 น.) ชำระเงิน : 11 ธ.ค.63 (9.00 น.) - 26 ธ.ค.63 (20.00 น.) ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลสมัคร ...


กำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564

กำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 การดำเนินการ กำหนดการ ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสเข้าระบบ (เฉพาะผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่มีรหัสผ่านในการเข้าระบบ ผู้สมัครสอบ ...


ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563

โควตานักเรียนเรียนดี กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด ได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี...


กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2564

มาแล้วสำหรับกำหนดการรับสมัคร TCAS รอบแรก หากมีระเบียบการเพิ่มเติม พี่จะมาอัปเดตให้อีกครั้งนะคะ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย >>>คลิกที่นี่<<< ...


กำหนดการรับสมัคร TCAS64 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มาแล้วจ้า! กำหนดการรับสมัคร TCAS64 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของบางเขน วิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน (สถาบันสมทบ มก.) (กำหนดการของวิทยาเขตอื่น ...รีวิวสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ยุค Green Growth

รีวิวอีกหนึ่งสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเพื่อสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาควบคุม ออกแบบ และแก้ไขปัญหามลภาวะมลพิษ ที่เกิดขึ้นทั้งในโรงงานและระดับชาติ ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2564

มาแล้ว! ระเบียบการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรอบนี้ทางมหาวิทยาลัยกำหนดคัดเลือกนักเรียนสาขาวิชาละ 1 คน ต่อ 1 โรงเรียน ระเบียบการมหาวิทยาลัย >&g...


กำหนดการรับสมัคร TCAS64 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดการรับสมัคร TCAS 64 >>>คลิกที่นี่<<<


กำหนดการรับสมัคร TCAS64 มหาวิทยาลัยบูรพา

กำหนดการมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม : คลิกที่นี่ TCAS รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับ 16 โครงการ จำนวนรับ 4,259 ที่นั่ง (สำหรับน้องๆในเขตพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออก) ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2564

เปิดรอบแรกก็รับหนักมากก สำหรับ TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปีการศึกษา 2564 เกณฑ์การรับสมัครไม่โหดเลยค่ะ น้องๆที่สนใจสามารถยื่นสมัครได้เลยนะคะ ...


รวมจำนวนรับ TCAS64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดการรับสมัครและแนะนำคณะสาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คลิกที่นี่ คณะแพทยศาสตร์ จำนวนรับรวม 277 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ รอประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ ...TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2564

ระเบียบการรับสมัครทยอยมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับรอบนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดเกณฑ์รับสมัครและจำนานรับออกมาแล้ว มีสาขาไหนน่าสนใจบ้างไปดูกันค่ะ ระเบียบการเพิ่มเติม ...


กำหนดการรับสมัคร TCAS64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร เว็บไซต์มหาวิทยาลัย >>คลิกที่นี่<<