สอบเข้ามหาวิทยาลัยประกาศ!! แก้ไขปรับคะแนนสอบวิชาเฉพาะ กสพท

กลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ออกประกาศฉบับที่ 5 และ 6 เรื่องการปรับคะแนนสอบวิชาเฉพาะ และสถิติคะแนนเฉลี่ยใหม่ หลังจากพอข้อผิดพลาดในโจทย์ปัญหาของข้อสอบวิชาเฉพาะ ...


TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อัพเดทเพิ่มเติม)

TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (อัพเดทเพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวิทยาเขต จำนวน : 5,500 ที่นั่ง ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ อัพเดทล่าสุด!...


วิธีคำนวณคะแนน TCAS รอบที่ 3 สำหรับ จุฬาฯ

แม้ว่ารอบ 3 จะเปิดรับสมัครพร้อมกันทั้งประเทศ แต่วิธีการคัดเลือก หรือการพิจารณาคะแนนจะขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย พูดง่ายๆ คือ แต่ละมหาวิทยาลัยจะใช้วิธีการคิดคะแนนที่แตกต่างกันออกไป ...


TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อัพเดทเพิ่มเติม)

TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวม 4 วิทยาเขต จำนวน : 6,686 ที่นั่ง ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ เปิดรับเพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...


รวม 5 มหาวิทยาลัย TCAS รอบที่4 รอบแอดมิชชัน

รวม 5 มหาวิทยาลัย TCAS รอบที่4 รอบแอดมิชชัน 1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับ : 1,521 ที่นั่ง ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...


TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รวม 14 คณะ รวม 3,440 คน ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่ >> ไฟล์...


TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2561

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น >> คลิกที่นี่ จำนวนที่รับ ...


ประกาศผล TCAS รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ ในการรับบุคคลเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหน...


ประกาศผล TCAS รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันนี้มีประกาศผล ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th หรือ quota.reg.cmu.ac.th ...


สรุปสถิติ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio จาก ทปอ.

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 1/2 ได้ดำเนินการเปิดระบบเคลียริงเฮาส์ระหว่างวันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ...


ประกาศผล วิชาเฉพาะ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

วันนี้มีประกาศผล วิชาเฉพาะ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.socadmin.tu.ac.th ...


TCAS รอบที่3 รับตรงร่วมกันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อัพเดทล่าสุด)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง องค์ประกอบและค่าน้ำหนักที่ใช้ในการคัดเลือก รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (อัพเดทล่าสุด) ลิงค์ระเบียบการ >> คลิกที่นี่ รายละเอียดเพิ่มเติม ...


เข้ารัฐศาสตร์ มธ. ไม่ง้อ O-NET GAT/PAT 9 วิชาสามัญ

ข่าวดี สำหรับ น้องๆ ม.6 หรือ ม.ปลาย(ม.4-ม.5) ที่ใฝ่ฝันสนใจ อยากสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TCAS โดยไม่ต้องแคร์คะแนน O-NET GAT/PAT หรือ 9 วิชาสา...


ประกาศผล TCAS รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันนี้มีประกาศผล ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ ไปตั้งแต่วันที...


TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2561

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/สาขาวิชา ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบก...


ประกาศผู้สมัคร TCAS รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจสอบรายชื่อตามประกาศดังแนบโดยด่วน

ประกาศผู้ที่สมัคร TCAS รอบที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) ขอให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบท้ายนี้ >> คลิกที่นี่ หากท่านได้ทำการ สมัครสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 ...


ประกาศสำหรับผู้ที่สมัคร TCAS รอบที่2 ประเภทโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำหรับผู้ที่สมัตร TCAS รอบที่ 2 ประเภทโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่ เรื่อง การขยายเวลาการเข้าระบบรับสมัคร ...


สถิติคะแนนเฉลี่ยย้อนหลัง 9 วิชาสามัญ และ กสพท

อย่างที่น้องๆ รู้กันอยู่แล้วว่า กสพท ใช้สัดส่วนคะแนน 9 วิชาสามัญ เยอะถึง 70% โดยใช้คะแนนสอบเพียง 7 วิชาได้แก่ วิชาภาษาไทย น้ำหนักคะแนน 10% , วิชาสังคมศึกษา ...


ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ #dek61

สอบเสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ซึ่งตอนนี้ทาง สทศ. ก็ได้ทำการประกาศผลสอบออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าน้องๆ คนไหน ยังไม่ทำการตรวจสอบผลคะแนน ...


TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561>> คลิกที่นี่ ...