สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion Topup #Dek63 สมัครวันนี้ รับสิทธิพิเศษจุกๆไปเลยจ้าา..

•จบสายไหนก็เรียนได้ (ม.6/ปวช./ปวส./กศน.) •แบ่งชำระค่าเทอมได้ •ยื่นกู้ กยศ. •มีภาคพิเศษ สมัครเรียนกับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ...เด็กซิ่ว ใน TCAS64

การสมัคร - สมัครได้เหมือนเดิม กับ TCAS ในปีที่ผ่านมา คือมีทั้งโครงการที่เด็กซิ่วสมัครได้ และสมัครไม่ได้ ดูจากระเบียบการของแต่ละโครงการ การสอบ - O-NET ...


สรุปการรับสมัคร TCAS64

สรุปภาพรวม TCAS64 รอบ Portfolio รูปแบบ : Portfolio รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด ประกาศผลในระบบ : 22 ก.พ. 64 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 22 - 23 ก.พ....


กำหนดการ TCAS64

กำหนดการ TCAS64 ดาวน์โหลด PDF >> ไฟล์แนบ Portfolio รูปแบบ : Portfolio รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด ประกาศผลในระบบ : 22 ก.พ. 64 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ ...


แพทย์ มช. TCAS64 รอบที่ 1 Portfolio

จำนวนรับ โครงการ : เรียนดี โอลิมปิก จำนวนรับ : 25 คน โครงการ : เรียนดี อังกฤษ จำนวนรับ : 25 คน โครงการ : เรียนดี พ.บ. + วิทยาการข้อมูล (โครงการใหม่) ...


TCAS64 รวมรอบ Admission1 และ ADmission2 เป็นรอบเดียว ประมวลผล 2 ครั้ง

จากเอกสารเชิญสื่อเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 ระบุไว้ด้วยว่า ...


รอบรับตรง หลักสูตรการเงินและบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

โอกาสสุดท้าย! เปิดรับสมัครรอบรับตรง การเงินและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกณฑ์การรับสมัคร สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ ...


รอบ 5/2 รับตรงพิเศษสำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 16 สาขาวิชา 1. เทคโนโลยีชีวภาพ 2. เคมีประยุกต์ 3. วิศวกรรมวัสดุ 4. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ 5. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ...


สทศ. เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ม.6, GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้คลี่คลายลง สทศ. จึงเปิดให้บริการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...


TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่TCAS รอบที่ 5 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ในรอบที่ 5 นี้ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ แถมยังมีทุนการศึกษามอบให้ด้วยนะคะ ...


ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 #TCAS63 #dek64

ตั้งเป้า O-NET 2563 #dek64 #TCAS64 ดาวน์โหลด PDF >> ไฟล์แนบ ประถมศึกษาปีที่ 6 วันเสาร์ 13 มีนาคม 2564 9.00 - 10.00 น. คณิตศาสตร์ ...


TCAS รอบที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่TCAS รอบที่ 5 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี คณะน่าเรียนอีกหนึ่งคณะ ที่ยังเปิดรับสมัครในรอบที่ ...รีวิวคณะมนุษยศาสตร์ สาขายอดฮิตของเด็กสายศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์ หนึ่งในคณะยอดฮิตของน้องๆ มาดูกันค่ะว่า4 ปี เรียนอะไรบ้าง แล้วถ้าจบมาจะสามารถทำงานอะไรได้บ้างไปดูกันค่ะ คณะมนุษยศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร? ...


TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ คณะบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ข่าวดี!!สำหรับน้องๆที่สนใจอยากเรียนอินเตอร์ ตอนนี้คณะบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ตั้งแต่วันที่ ...


TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ...


รวมระเบียบการ TCAS63 รอบที่ 5

รวมระเบียบการ TCAS63 รอบที่ 5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระเบียบการรับสมัคร ...


สรุปผล TCAS63 รอบที่ 1-4 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563)

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สรุปผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา TCAS63 รอบที่ 1 – รอบที่ 4 มีรายละเอียดดังนี้ ผลการคัดเลือก ...


TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCASรอบที่ 5 ระดับ ปวส. ป.ตรี 2 ปีต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี 4 ปี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - ...


TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCASรอบที่ 5 ระดับ ปวส. ป.ตรี 2 ปีต่อเนื่อง และ3 ปีเทียบโอน สมัครได้ตั้งแต่วันนี...


รวมระเบียบการ TCAS63 รอบที่ 5

รวมระเบียบการ TCAS63 รอบที่ 5