สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...โครงการจุฬา-ชนบท ทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ข่าวดีของน้องๆที่อยากเป็นทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา โครงการทันตแพทย์เพื่อพื้นที่ขาดแคลน โดยรอบนี้รับน้องๆทั่วประเทศ ...


โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

ข่าวดีสำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท >>ระเบียบการเพิ่มเติมคลิกที่นี่<< ...


ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2563

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ 9วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2563 ให้น้องๆ Login เข้าระบบเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สนามสอบและห้องสอบ ...


TCAS รอบที่ 2 โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563

ข่าวดีๆสำหรับน้องๆภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับหนักมากกว่า 6,675 ที่นั่ง >>>รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<< กำหนดก...


TCAS รอบที่ 2 โควตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยมหาสารคามรอบโควตาเปิดรับสมัครน้องๆในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรอบนี้เปิดรับกว่า 4,487 ที่นั่ง!! >>>ระเบียบการเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<< ...


TCAS รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2563

รอบโควตามหาวิทยาลัยนเรศวรรอบนี้เปิดรับน้องๆในโรงเรียน/สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 18 จังหวัดดังนี้ค่ะ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ...


TCAS รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563

มาแล้วค่ะ ! ระเบียบการ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น รอบโควตา โดยรอบนี้ทางมหาวิทยาลัยใช้คะแนนสอบสมรรถนะหลักและเฉพาะด้านที่จัดสอบเอง น้องๆที่สนใจอย่าลืมสมัครสอบกันด้วยนะคะ ...


TCAS รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

มาแล้ว! สำหรับน้องๆที่กำลังรอรอบโควตา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรอบนี้ เปิดรับจำนวน 736 ที่นั่ง มีคณะสาขาอะไรที่เปิดรับบ้าง ไปดูกันค่ะ >>ระเบียบการเพิ่มเติมคลิกที่นี่<< ...


TCAS รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

TCAS รอบ ที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรอบนี้เปิดรับ 4 โครงการ 1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท >>ระเบียบการเพิ่มเติมคลิกที่นี่<< ...


TCAS รอบที่ 2 โควตา 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยบูรพา รอบโควตา 12 จังหวัด เปิดรับน้องๆ ในจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ ...


TCAS รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2563

มาแล้ว! ระเบียบการ จำนวนรับของแต่ละคณะ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคุณสมบัติเพิ่มเติมอาจจะต้องรอก่อนนะคะ ถ้าหากมีมาเพิ่มพี่จะรีบมาอัปเดตให้น้องๆทันทีค่ะ ...


TCAS รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบโควตา รอบนี้เปิดรับหลายโครงการเลยนะคะ ได้แก่ โควตานักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.ศิลปากร โควตานักเรียนสายอาชีวศึกษา โควตา 28 จังหวัด ...


TCAS รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยรอบนี้เปิดรับน้องๆ ที่มีภูมิลำเนา/ศึกษาในโรงเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือดังนี้ เชียงใหม่ ...


สรุปความเปลี่ยนแปลง TCAS64 - 66 (จากเอกสารประกอบการทำประชาพิจารณ์ระบบ TCAS64-66)

จากเอกสารประกอบการทำประชาพิจารณ์ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 - 2566 (TCAS64 - TCAS66) ของ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ...


ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563 ให้น้องๆ Login เข้าระบบเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สนามสอบและห้องสอบ ...


TCAS รอบที่ 2 โควตา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2563

ใครที่อยากเรียนพยาบาลมาทางนี้! สถาบันการพยาบาลศรีวรินทิรา สภากาชาดไทย น้องๆที่สนใจศึกษาเกณฑ์การรับสมัครก่อนและรีบส่งพอร์ตเลยนะคะ >>ระเบียบการรับสมัคร<< ...


ตัวอย่าง กระดาษคำตอบ GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ 2563

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดให้ดาวน์โหลดตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 โหลดได้แล้วที่เว็บไซต์ สทศ. ดาวน์โหลด ...


"การประชาพิจารณ์ ระบบการคัดเลือก TCAS64 - TCAS66"

"การประชาพิจารณ์ ระบบการคัดเลือก TCAS64 - TCAS66" ร่วมนำเสนอความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบ TCAS64 - TCAS66 วิทยากรโดย - รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร ...


จำนวนรับ TCAS63 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ปีนี้ ธรรมศาสตร์เปิดรับรวมกว่า 8,000 ที่นั่ง ใครกำลังเล็งรอบไหนไว้ก็เตรียมตัวกันไว้เลยนะคะ ถ้าระเบียบการออกเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้ค่ะ


รวมระเบียบการ TCAS รอบที่ 2 โควตา ทั้ง4 ภาค ปีการศึกษา 2563

ใกล้เข้ามาแล้ว! สำหรับการสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา โดยรอบนี้ส่วนมากเป็นรอบที่รับน้องๆ ในเขตภูมิภาคต่างๆ แต่ก็มีบางมหาวิทยาลัยที่เปิดรับน้องๆน้องเขตเหมือนกัน ...