สอบเข้ามหาวิทยาลัย

10 ม.ดัง ร่วมเลือกคณะและประกาศผล TCAS Admission

Admission Genius วิเคราะห์โอกาสสอบติดอย่างมีคุณภาพ กรุณาคลิก ที่นี่ ขอขอบคุณ ผู้ร่วมสนับสนุนการเลือกคณะและประกาศผล TCAS Admission มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ...ตามติดข่าวสาร TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Admission

>> ลิงก์รับสมัคร ผ่านเว็บไซต์ ทปอ. app.cupt.net/tcas/round4.php << การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 (Admission) ...


ธรรมศาสตร์ เพิ่มจำนวนรับรอบ Admission คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกประกาศขอเพิ่มจำนวนรับในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 4 ฉับบที่ 3 เพิ่มจำนวนรับของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ...


ธรรมศาสตร์ เพิ่มจำนวนรับรอบ Admission ฉบับที่ 2 อีก 6 คณะ/สถาบัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพิ่มจำนวนรับในสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 6 คณะ/สถาบัน คือ คณะนิติศาสตรค์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ...


ตามติดข่าวสาร TCAS รอบที่ 3

>> เข้าระบบรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 << ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3/1 และ 3/2 >> ลิงก์ประกาศผล << ...


เพิ่มจำนวนรับ!! TCAS รอบ 4 Admission คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวดีสำหลับน้องๆ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเพิ่มจำนวนรับในคัอเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Admission ...


ธรรมศาสตร์ เพิ่มจำนวนรับรอบ Admission

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงจำนวนรับ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ...


สรุปสถิติ TCAS รอบที่ 3 และจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รายงานผลการสมัครคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน โดยสามารถสรุปสถิติต่างๆ ...


TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2561

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ **การรับนักศึกษาผ่าน TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน ...


ระเบียบการ TCAS รอบที่ 4 (Admission)

มาแล้วสำหรับสิ่งที่น้องๆ รอคอยกัน กับระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2561 โดมมี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่รับนักศึกษา ...


Clearing House ในรอบที่ 3/2 รับตรงร่วมกัน

>> เข้าระบบ Clearing House << ระบบรับสมัครการคัดเลือกบุคคล​เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 2561) รอบที่ 3 Clearing House ในรอบที่ 3/2 ...


AdmissionPremium เปิดผลโหวตใครเลือก TCAS รอบที่ 3 ใครบ้างไปต่อรอบที่ 4

การเปลี่ยนแปลงระบบรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากระบบเดิมที่แต่ละสถาบันอุดมศึกษาเปิดรับนิสิต นักศึกษากันเองในรอบรับตรง และโควตา จากนั้นถึงจะใช้ระบบกลาง ...


คะแนนต่ำสุด จุฬาฯ TCAS รอบที่ 3 (ที่เกือบเป็นคะแนนเต็ม)

น้องๆ ยื่นรับตรงจุฬาฯ ใน TCAS รอบที่ 3 ได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้าง จากกระแสคะแนนเต็มอยู่ที่ 30,000 คะแนน ได้ 20,000 กว่า ไม่ติดรอบ 3 จุฬาฯ ล่าสุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดเผยคะแนนต่ำสุด ...


Clearing House ในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

>> เข้าระบบ Clearing House << ระบบรับสมัครการคัดเลือกบุคคล​เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 2561) รอบที่ 3 เรื่อง Clearing House ในรอบที่ ...


มธ. และ มข. ประกาศรายชื่อเพิ่มแล้ว ไม่ต้องรอรอบ CH3/2

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการรับเข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 3 ที่น้องๆ ต่างได้รับผลกระทบกันจำนวนมาก ล่าสุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรายชื่อเพิ่มเติมแล้ว ...


รวมลิงก์ประกาศผล TCAS รอบที่ 3 ทุกสถาบัน

เนื่องจาก TCAS รอบที่ 3 แต่ละมหาวิทยาลัยประกาศผลคนละวันกัน แถมยังปรกาศผลคนละเว็บกันอีก เพื่อให้น้องๆ สามารถตรวจสอบรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ ...


การจัดการรอบยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ 3

จากข้อโต้แย้งกรณีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 4 แห่ง และเมื่อนักเรียนยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว ส่งผลให้มีที่นั่งว่างลง เพื่อให้เกิดความเป็นธ...


การรับนักศึกษา TCAS รอบที่ 4 และ 5 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 รอบ Admission เปิดรับสมัคร ที่เว็บไซต์ทปอ....


ประกาศผลชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กสพท TCAS รอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย คะแนนสูงสุด - ต่ำสุด

>> ตรวจสอบรายชื่อ << สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์เลือก กสพท สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ ตรวจสอบได้จาก http://www9.si.mahidol.ac.th/ ...


TCAS รอบที่ 4 รอบแอดมิชชัน มหาวิทยาลัยมหิดล

TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561 49 สาขา 1,048 ที่นั่ง ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ **การรับนักศึกษาผ่าน TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน ...


วันประกาศผล สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3

เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ TCAS รอบที่ 3 ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ไปด้วย เราได้รวบรวมเอาวันสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ มาให้น้องๆ ได้ดูกัน ...