สอบเข้ามหาวิทยาลัยTCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563 กำหนดการรับสมัคร คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2563

มาแล้ว! สำหรับใครที่กำลังรออยู่ กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรอบนี้ทางมหาวิทยาลัยก็ได้ออกระเบียบการคณะ/สาขาหลักสูตรที่เปิดรับในแต่ละรอบ หากมีข้อมูลจำนวนรับ ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

ระเบียบการมหาวิทยาลัยมหิดล รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2563 โดยรอบนี้ ทางมหาวิทยาลัยได่เปิดรับจำนวน 18 คณะ / วิทยาเขต จำนวน 1,121 ที่นั่ง กำหนดการรับสมัคร ...


รวมระเบียบการ TCAS รอบที่ 1 portfolio ปีการศึกษา 2563

รวม 21 มหาวิทยาลัย ที่จะเปิดรับ TCAS รอบที่ 1 Portfolio สมัครเข้าศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัย ที่ Website ของ ทปอ. ในวันที่ 2-16 ธ.ค. 62 น้องๆเตรียมพอร์ตพร้อมแล้วรึยัง? ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563

มาแล้ว! สำหรับระเบียบการโครงการ TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2563 โดยรอบนี้ ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับ 2,991 ที่นั่ง! ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio โดยรอบนี้เปิดรับแบบจัดเต็มกว่า 5,810 ที่นั่ง! กำหนดการรับสมัคร โครงการเพชรตะวันออก โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ...


รูปแบบการคัดเลือก TCAS63

รูปแบบการคัดเลือก TCAS63 รูปแบบที่ 1 Portfolio กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การกำหนดองค์ประกอบ/เกณฑ์ : สาขา/มหาวิทยาลัย คะแนนที่ใช้ ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

มาแล้วจ้า! จำนวนรับ TCAS รอบที่ 1 Portfolio จุฬาฯ เปิดรับทั้งหมด 846 คน จำนวนรับแต่ละคณะ/สาขา หากมีระเบียบการอื่นเพิ่มเติม เดี๋ยวพี่จะรีบมาอัปเดตให้นะคะ ...


กำหนดการรับสมัคร TCAS63 แยกตามมหาวิทยาลัย

กำหนดข้อตกลงร่วมกันของสถบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. มีการกำหนดข้อตกลงร่วมกันให้สถาบันอุดมศึกษาในเคลือข่าย ทปอ. จำนวน 31 แห่ง เข้าร่วมในระบบ TCAS ทุกรอบ ...


ดาวน์โหลดคู่มือ TCAS63 สำหรับผู้สมัคร นักเรียน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ออกคู่มือระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) โดยแยกออกเป็นคู่มือสำหรับผู้สมัคร สำหรับโรงเร...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 โดยรอบนี้นี้มก. ก็ได้เปิดรับรวมกว่า 1,747 ที่นั่ง จะมีคณะ/สาขาที่เราสนใจรึเปล่าลองมาดูกันค่ะ ...


จำนวนรับ TCAS63 รอบที่ 1 Portfolio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยจำนวนรับ TCAS63 ออกมาแล้ว โดยมีจำนวนรับรวมทั้งหมด 6,604 ที่นั่ง โดยมีการเปิดรับในรูปแบบที่ 1 มากที่สุด ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

หลายคนที่กำลังรอระเบียบการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบการรับสมัครเต็มแล้วนะ น้องๆอย่าลืม เข้าไปศึกษาระเบียบการเพิ่มเติมให้ดี ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัคร รอบแรก Portfolio กว่า 2,861 ที่นั่ง! โดยรอบนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศจำนวนรับออกมาแล้ว ระเบียบการเต็มยังไงรอก่อนน...


จำนวนรับ TCAS63 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยจำนวนรับ TCAS63 ออกมาแล้ว โดยมีจำนวนรับรวมทั้งหมด 6,604 ที่นั่ง โดยมีการเปิดรับในรูปแบบที่ 1 มากที่สุด ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2563

ระเบียบการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยในรอบแรก Portfolio อย่าลืมศึกษาเกณฑ์การรับสมัครกันด้วยนะคะ กำหนดการรับสมัคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ...


TCAS รูปแบบใหม่ ลดรอบ ลดรูปแบบ และข้อสอบใหม่

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เผยรายละเอียดการปรับรูปแบบระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ซึ่งจะค่อยๆ ปรับไปทีละน้อย จนแล้วเสร็จใน ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครรอบ Portfolio เกณฑ์การรับสมัครไม่โหดเลย แถมรอบนี้ยังเปิดรับกว่า 3,513 ที่นั่ง กำหนดการรับสมัคร โครงการนักเรียนเรียนดี ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประเภททุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบ Portfolio ประเภทโครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรที่ 21 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการทุนนักโภชนาการประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563

TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563 รอบนี้เปิดรับหนักมากก กว่า 3000+ ที่นั่ง คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับ 240 คน 9 โครงการ โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ...