สอบเข้ามหาวิทยาลัย


KMITL NEXT


TCAS รอบที่ 2 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัร TCAS รอบที่ 2 โครงการ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรอบนี้ เปิดรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้นม.6 ...


TCAS รอบที่ 2 โควตา ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 โดยรอบนี้เกณฑ์การรับสมัคร ...


ทปอ. เสนอแนวทางช่วยน้อง "ลดการสอบที่ซ้ำซ้อน"

ทปอ. เสนอแนวทางช่วยน้อง "ลดการสอบที่ซ้ำซ้อน" ของการใช้ผลสอบรายวิชาต่างๆ มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ TCAS เช่น คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ...


จำนวนรับ TCAS #dek62 12 มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

รวม จำนวนรับ TCAS ทั้ง 5 รอบ ​12 มหาวิทยาลัย ​ในปีการศึกษา 2562 นี้ มีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง ไปดูกันค่ะ !! 1.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ...


รวมกำหนดการ 20 มหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2562

รวม 20 มหาวิทยาลัย ที่จะเปิดรับ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นี้!! ใกล้ถึงเวลารับสมัครสอบรอบที่ 2 แล้ว น้องๆเตรียมพร้อมแล้วรึยัง? แต่ละมหาวิทยาลัย ออกประกาศรับสมัครเกือบครบแล้ว ...


TCAS รอบที่ 2 โควตา ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา โดยรอบนี้เปิดรับกว่า 1,980 ที่นั่ง มีสำนักวิชาอะไรบ้างไปดูกัน! สำนักวิชาการจัดการ เปิด...


รับเพิ่ม ! TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ โดยรับจากนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ม.6 หรือนักเรียนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ...


TCAS รอบที่ 2 โควตา โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปีการศึกษา 2562 โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆเรียนผู้มทีกษะความสามารถพิเศษหรือโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง ...


กำหนดการ TCAS63 แบบคร่าวๆ

เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ และช่วงปลายภาค กับมหกรรมการสอบ ก่อนที่น้องๆ Dek63 จะเลื่อนชั้นไปอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังจากนั้นจะต้องเข้าสู่ช่วงของการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ...


รวม TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

TCAS รอบที่ 2 โควตา โดยรอบนี้เปิดรับน้องๆที่กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาที่อยู่ในจังหวัดที่กำหนด ศึกษาระเบียบการให้ดีก่อนสมัครด้วยนะคะ โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ...


สรุปจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบ 1

ทปอ. ประกาศจำนวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 1 จากข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กพ. ที่ผ่านมา ทาง ทปอ. ได้ประกาศสรุปจำนวนนักเรียนที่เข้ามายืนยันสิทธิ์ ...


TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 รอบโควตาพื้นที่ โดยรอบนี้เปิดรับสมัคร ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT นะคะ แต่ ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ มีคณะอะไรบ้าง ...


TCAS รอบที่ 2 โควตา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2562 เปิดรับทั้งหมด : 17 โครงการ 189 สาขาวิชา 1,132 คน คะแนนที่ใช้ยื่น : ...


การบริหารจัดการสิทธิ์ (ยืนยัน - สละสิทธิ์) TCAS'62

================= ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ TCAS62 ================= นิยามศัพท์ การบริหารจัดการสิทธิ์ ระบบการบริหารจัดการสิทธิ์ส่วนกลาง ของ ทปอ. ...


TCAS รอบที่ 2 โควตา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา โดยรอบนี้คุณสมบัติครบสมัครได้เลย มีคณะอะไรบ้างไปดูกัน! ประกาศรวมทุกคณะ ...


กำหนดการ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ GAT/PAT 2562

------------------------------------- ตรวจสอบข้อมูล/พิมพ์บัตรเลขที่นั่งสอบ ------------------------------------- GAT/PAT ผลคะแนนสอบ ...


ระงับใช้ระบบ TCAS62 ชั่วคราว เพื่อทดสอบระบบการยืนยันสิทธิ์

ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย- ทปอ. ขอระงับการใช้งานในระบบ TCAS62ชั่วคราวเพื่อทดสอบระบบการยืนยันสิทธิ์ ในรอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันศุกร์...


รวมระเบียบการ 20 มหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

รวม 20 มหาวิทยาลัย ที่จะเปิดรับ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สมัครเข้าศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัย ที่ Website ของ ทปอ. ในวันที่ 17-23 เม.ย. 62 น้องๆเตรียมพร้อมแล้วรึยัง? ...


รวม คณะ / สาขา ที่ไม่ใช้ 9วิชาสามัญ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

รวมคำถามที่น้องๆถามเข้ามา เกี่ยวกับ 9วิชาสามัญไม่ทันทำไงดี สมัคร 9 วิชาสามัญไม่ครบทำไงดี ? ข่าวดีสำหรับน้องๆที่ สมัคร 9วิชาสามัญ ไม่ทัน ไม่ต้องกังวลไปนะคะ ...


คืนวันสอบ GAT/PAT เป็น 23 - 26 ก.พ. ตามกำหนดการเดิม

24 ม.ค.62 นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า ได้หารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ...