สอบเข้ามหาวิทยาลัย

VOTE THAILAND TOP UNIVERSITIES 2022



​​​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : #รอบที่ 1.1 : วันที่ 1-17 ตุลาคม 2565 #รอบที่ 1.2 : วันที่ 14-29 ...


​​​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : #รอบที่ 1.1 : วันที่ 3-17 ตุลาคม 2565 #รอบที่ 1.2 : วันที่ 1-23 ธันวาคม ...


​​​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : วันที่ 4-14 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภา...


​​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : วันที่ 15 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ...


​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภา...


​​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยบรูพา

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยบรูพา รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : วันที่24 พฤศจิกายน 2565 - 18 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ...


​​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : #ช่วงที่ 1 : วันที่ 1-18 พฤศจิกายน 2565 #ช่วงที่ 2 : วันที่ 2-30 ธันวาคม ...


​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยพะเยา

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยพะเยา รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : #โควตาครูแนะแนว/คณะ : วันที่ 1 พฤศจิกายน -20ธันวาคม 2565 #โควตาเรียนดีและอื่นๆ ...


​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : 22 พฤศจิกายน -28 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ...


ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยสวยดุสิต

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยสวยดุสิต รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : 3 ตุลาคม 2565 - 18 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ...


ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน -20 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ...


ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 สจล.

ออกแล้วกำหนดการคัดเลือก TCAS66 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน -20 ธันวาคม 2565 จัดสอบข้อเขียน ...


บริหารจัดการสิทธิ์ TCAS66 เช็กเลย !

การบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS66 ประกอบด้วย การยืนยันสิทธิ์ การไม่ใช้สิทธิ์ และการสละสิทธิ์ แต่ละอันมีความสำคัญอย่าไรมาดูกัน ยืนยันสิทธิ์ = ต้องการเรียน ...


​UPDATE ปฏิทิน TCAS66

รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด ประกาศผลในระบบ : 7 ก.พ. 66 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 7-8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ : 9 ก.พ. 66 หรือ ...


ล่าสุด ทปอ. เพิ่มวิชาภาษาสเปน ใน A-Level TCAS66

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 10.00 น. 66 วิชาชีววิทยา เวลา 11.00 - 12.30 น. 64 วิชาฟิสิกส์ เวลา 13.30 - 15.00 น. 81 วิชาภาษาไทย เวลา ...


#dek66 อยากเรียนหมอ เตรียมตัวสอบ TCAS66

น้อง ๆ DEK66 คนไหนอยากเรียน "หมอ" ต้องเตรียมตัวสอบได้แล้วนะ เตรียมตัวช้าอย่าหาว่าพี่ไม่เตือน 20-21 ส.ค.65 สอบ NETSAT ( เฉพาะหมอมข. ) https://student.netsat.kku.ac.th/login ...


รวมปฏิทิน TCAS66 จะได้ไม่พลาสโอกาสในการเตรียมตัว

ปฏิทิน TCAS66 วันที่ 1 พ.ย 2565 - 21 มิถุนายน 2566 ลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS66 เริ่มวันที่ 1 พ.ย. 2565 วันนี้่พี่รวมปฏิทินมาเตือนน้อง DEK66 อีกครั้ง ...


ปฏิทินออกแล้วสอบ A-Level ( วิชาสามัญ ) TCAS66

DEK66 พร้อมสอบ A-Level ( วิชาสามัญ ) รึยังเอ่ย ตารางสอบออกแล้ว เช็คด่วน !! วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 10.00 น. วิชาชีววิทยา 90 นาที /100 ...


ปฏิทินการสอบ TGAT/TPAT TCAS66

ปฏิทินการสอบ TGAT/TPAT DEK66 ออกแล้ว สอบวันไหนเวลาไหนเช็คด่วน !! วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. TGAT ความถนัดทั่วไป 180 นาท...


ติด TCAS65 รอบ 3 แล้วทำไงต่อ? ใครควรขอประมวลผลครั้งที่ 2 บ้าง

วันนี้พี่สรุปมาให้ DEK65 เข้าใจง่าย ๆ หากติดรอบ 3 แล้วทำไงต่อ? ใครควรขอประมวลผลครั้งที่ 2 บ้างมาดูกัน สอบติดอันดับที่ 1 ตัวเลือกที่ 1 ยื่นยันสิทธิ์ ...