สอบเข้ามหาวิทยาลัยTCAS รอบที่ 1 Portfolio คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครนักศึกษา TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัคร วันที่ 1-15 ธ.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ...


TCAS คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2562

เกณฑ์การรับสมัคร นักศึกษา TCAS คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ ...


ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

ระเบียบการ #TCAS62 รอบที่ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัปเดตข้อมูลวันที่ : 15 ตุลาคม 2561 ลิงก์หน้าค้นหา >> คลิกที่นี่ กำหนดการ ...


รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ 9 วิชาสามัญ ( #dek62 )

9 วิชาสามัญ จากเดิมจะสอบเพียง 7 วิชาเท่านั้น แต่เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหาของสายศิลป์ด้วย (ทำการคเปลี่ยนตั้งแต่ปี 2559) จึงได้มีการเพิ่มเข้าไปอีก 2 วิชา ...


TCAS สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรีพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ...


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม) ประจำปีการศึกษา 2562

คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ...


รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ( #dek62 )

O-NET (Ordinary National Educational Test) การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนซึ่งจะทำการทดสอบเพียงครั้งเดียว ...


รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ GAT/PAT 2562

GAT/PAT ผลคะแนนสอบ GAT/PAT จะถูกนำมาเป็นคะแนนที่ใช้สำหรับสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ GAT/PAT ...


TCAS สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

TCAS รอบที่ 1 Portfolio ใช้ความสามารถพิเศษ ไม่ใช้คะแนนสอบ เปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ : 1-15 ธ.ค. 61 จำนวนรับสมัคร 20 คน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า ...


TCAS คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

เกณฑ์การรับผู้เข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TCAS รอบที่ 1 1.โครงการเรียนล่วงหน้า เปิดรับ 20 คน -ผลการเรียน 2 วิชา และแต่ละวิชาคะแนนไม่ต่ำกว่า ...


กำหนดการรับสมัคร TCAS ม.แม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับ 6 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติฯ ...


ระเบียบการรับสมัคร วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินและนักบินพานิชย์ (หลักสูตรนานาชาติ) สจล.

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนที่เปิดรับสมัคร ...


สรุปกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัคร TCAS 62

สรุป TCAS 62 แบบชัด! จัดเต็ม! สรุป ทปอ. แถลงข่าวเรื่อง TCAS 62 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 TCAS 62 ระบุ ยังคงเปิดให้มีการคัดเลือกทั้งหมด 5 รอบ และมีการปรับระยะเวลาการคัดเลือกให้กระชับขึ้นจากเดิม ...


รายละเอียดรอบ Portfolio ที่ไม่ต้องใช้ Port ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง!

สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังสนใจจะยื่นสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใน รอบที่ 1 ระบบ Portfolio ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีประกาศรายละเอียดสำคัญในการรับรอบนี้ไว้ว่า ...


สรุปประเด็นใหม่ TCAS62 จากงานชี้แจงระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (TCAS)

สรุปประเด็นใหม่ TCAS62 จากงานชี้แจงระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (TCAS) ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2561 จัดโดย ทปอ...


กำหนดการรับสมัคร TCAS ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ปีการศึกษา 2562

รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับสมัคร สมัครผ่านเว็บมหาวิทยาลัย : 3 ธ.ค. 61 - 13 ม.ค. 62 คุณสมบัติ -ใช้เกรดเฉลี่ยและแผนการเรียน -Portfolio -เลือก...


กำหนดการรับสมัคร TCAS ม.บูรพา ปีการศึกษา 2562

TCAS รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับสมัคร : 1-15 ธ.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 15 ม.ค. 62 วันสอบสัมภาษณ์ : 20 ม.ค. 62 Clearing House ...


ปฏิทินการรับสมัคร TCAS ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

TCAS รอบที่ 1 Portfolio ความสามารถพิเศษไม่ใช้คะแนน เปิดรับสมัคร : 1-15 ธ.ค. 61 ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house : 30 - 31 ม.ค. 62 สมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา ...


ม.ราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครรอบ Portfolio ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบความสามารถพิเศษ Portfolio เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 13 ต.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio ม.พะเยา ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยพะเยาเปิดรับสมัครนักศึกษา TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562 เปิดรับ 3 โครงการ 1. โครงการรับตรง 10% -เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 2. ...