สอบเข้ามหาวิทยาลัยรวมโครงการแต่ละมหาวิทยาลัย TCAS65

วันนี้พี่รวมโครงการของแต่ละมหาวิทยาลัย สำหรับ TCAS65 จะมีโครงการอะไรกันบ้างมาดูกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบที่ 2 โควตา โครงการจุฬา-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...


อัพเดตมหาวิทยาลัย เปิดรอบรับ PORTFOLIO

วันนี้พี่มาอัพเดตมหาวิทยาลัย ที่ยังเปิดรอบรับ PORTFOLIO อยู่ในปี 2565 จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้างมาดูกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 1.2 PORTFOL...


สรุปวันประกาศ TCAS65

TCAS65 มีประกาศอะไรบ้าง วันนี้พี่สรุปวันประกาศมาให้แล้วจ้า


กำหนดการ TCAS65

กำหนดการ TCAS65 รอบ Portfolio รูปแบบ : Portfolio รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด ประกาศผลในระบบ : 7 ก.พ. 65 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 7-8 ก.พ. 65 สละสิทธิ์ในระบบ ...


กำหนดการ จำนวนรับ และระเบียบการสมัคร กสพท 65

กำหนดการ กิจกรรม วันที่ สมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท 1 – 20 ตุลาคม 2564 วันสอบวิชาเฉพาะ 26 มีนาคม ...


รับสมัคร แพทย์ จุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี รับ ป.ตรี ทุกสาขา ไม่กำหนด GPAX ขั้นต่ำ

เกณฑ์การคัดเลือก - จบปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย และคาดว่าจะจบก่อน 31 กรกฎาคม 2565 - ไม่กำหนดสาขาวิชา และ GPAX ขั้นต่ำ - มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ...


คณะวิศวะ 3 พระจอม 5 อันดับคะแนนสูง รอบ 3 TCAS64 (Admission1)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อันดับ สาขา จำนวนรับ จำนวนสมัคร อัตราการแข่งขัน คะแนนสูงสุด 1 ...


10 อันดับ กสพท64 คะแนนเฉลี่ยสูงสุด

10 อันดับ กสพท คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คณะ/สถาบัน คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด ...


ข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท) มีอะไรบ้าง?

เส้นทางคณะแพทย์ TCAS TCAS รอบที่ 1 Portfolio คะแนนที่ใช้ - GPAX หรือ GPA - สอบภาษาอังกฤษ - ผลงานตามที่คณะกำหนด - Portfolio - สอบสัมภาษณ์ TCAS ...


ตารางสอบ BMAT 2021 #dek65

น้องๆ ที่กำลังวางแผนเรียนต่อในคณะแทพยศาสตร์ หรือทันตแพทยศาสตร์ที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยต่างๆ การรับสมัครในระบบ TCAS ในรอบที่ ...


สรุป TCAS65

สรุป TCAS65 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดทำระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2565 ได้มีการพิจารณาแนวทางการคัดเลือกระบบ ...


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศคะแนน Admission1

5 อันดับอัตราการแข่งขันสูงสุด สาขา/คณะ จำนวนรับ จำนวนสมัคร ...


10 อันดับสาขาแข่งขันสูง TCAS64 รอบที่3 Admission

10 อันดับสาขาแข่งขันสูง TCAS64 รอบที่3 Admission สาขา/คณะ อัตราแข่งขัน ...


สทศ. ยืนยันไม่ยกเลิกการสอบ O-NET

สทศ. ยืนยันไม่ยกเลิกการสอบ O-NET สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ยืนยันผ่านเพจทางการมีเนื้อหาว่า “การสอบ O-NET เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้น ...


ประกาศผล TCAS64 รอบที่ 3 Admission1, Admission2

>> ลิงก์ประกาศผล student.mytcas.com << TCAS64: สาธิตวิธีการยืนยันสิทธิ์ รอบ 3 Admission TCAS64: เอกสารประกอบการบรรยายสาธิตวิธีการยืนยันสิทธิ์รอบ ...


เปรียบเทียบสถิติ TCAS61, TCAS62 และ TCAS63 (จำนวนรับ จำนวนสมัคร และผู้ผ่านการคัดเลือก)

TCAS64: ผลการดำเนินการรอบ 1 - 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พค 64) รอบ 3 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 73 สถาบัน เปิดรับด้วยรูปแบบ Admission 1 และ Admission 2 รวม 143,853 ...


TOP10 สาขาคะแนนสูง รอบ 4 TCAS63 (Admission2)

อันดับ10 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23806.2000 คะแนน อันดับ 9 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น รูปแบบที่ ...


คะแนนสูงสุด ต่ำสุด และคะแนนเฉลี่ย กสพท TCAS63

หลังจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบ TCAS63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admssion1) ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ...


รวมจำนวนรับ TCAS64 รอบที่3 Admission1 และ Admission2

สถาบัน Admission1 Admission2 รวม สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1045 1018 2063 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...


ขั้นตอนสมัคร TCAS64 รอบที่ 3 Admission

เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร เรียงตามลำดับความสนใจ เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร ไม่เกิน 20 อันดับ โดยผู้สมัครมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองก่อนเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร ...