สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...สมัครสอบไปแล้ว พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันไหน?

#dek62 #เด็กซิ่ว #TCAS62 ที่สมัครสอบไว้! พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันไหน? O-NET : 5 ม.ค.62 เป็นต้นไป ที่ http://www.newonetresult.niets.or.th/E6RegisterWeb/Register/FrPrintCardReport.aspx ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio หลายสาขาใช้เกรดเฉลี่ย 2.00 เท่านั้น คุณสมบัติครบสมัครได้เลย กำหนดการรับสมัคร ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio ม.มหิดล ปีการศึกษา 2562

เกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล TCAS รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับ 792 ที่นั่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แพทยศาสตร์ เปิดรับ 4 ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเปิดรับสมัคร TCASรอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562 จำนวนรับ 1,425 ที่นั่ง ไม่มีสอบสัมภาษณ์ และ บางสาขาไม่ใช้เกรดเฉลี่ย ...


ประกาศ!! จากจุฬาฯ สมัคร TCAS รอบที่ 1 ได้โดยไม่ต้อง กรอกรหัสผ่าน mytcas ของ ทปอ.

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) ในระหว่างวันที่ ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการเพชรจุฬาภรณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ (Human Kinetics ...


ประกาศจากสำนักทะเบียนและประมวลผล มช. สำหรับการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1

ประกาศจากสำนักทะเบียนและประมวลผล สำหรับการรับสมัครเข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 1 จำนวน 3 ประกาศดังนี้ >> ประกาศที่ 1 << สำหรับผู้สมัครที่ยังลงทะเบียนระบบ ...


กำหนดการ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ 9 วิชาสามัญ ( #dek62 )

------------------------------------- สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ------------------------------------- 9 วิชาสามัญ จากเดิมจะสอบเพียง 7 วิชาเท่านั้น ...


TCAS รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio รอบนี้เปิดรับกว่า 1,230 ที่นั่ง เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.00 กำหนดการรับสมัคร คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร ...


กำหนดการ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ GAT/PAT 2562

------------------------------------- สมัครสอบ GAT / PAT ------------------------------------- GAT/PAT ผลคะแนนสอบ GAT/PAT จะถูกนำมาเป็นคะแนนที่ใช้สำหรับสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เปิดรับ 4 โครงการ รวม 1,636 คน 1.โครงการนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ 2.โครงการช้างเผือก ...


การบริหารจัดการสิทธิ์ (ยืนยัน - สละสิทธิ์) TCAS'62

นิยามศัพท์ การบริหารจัดการสิทธิ์ ระบบการบริหารจัดการสทิธิ์ส่วนกลาง ของ ทปอ. เพื่อใหผ้สู้มัคร/สถาบันอุดมศึกษาได้มาเข้าใช้งานในระบบของทกุรอบ ประกอบด้วย ...


กำหนดการ TCAS 62 รายละเอียดการรับสมัคร

รอบที่ 1 Portfolio คงไว้ตามเดิม และมีรายละเอียดเพิ่มเติมใหม่ ดังนี้ - มีการกำหนดจำนวนหน้า PORTFOLIO ไม่เกิน 10 หน้า - รายละเอียดอื่นๆ ที่มี ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ได้ ...


ผลการลงทะเบียนสมัคร TCAS62 ล่าสุดจาก ทปอ.

ตามที่ ทปอ. ได้เปิดระบบการลงทะเบียน TCAS62 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ไปแล้วนั้น ขอรายงานข้อมูล สรุปผลการลงทะเบียนสมัคร TCAS 62 ล่าสุดจาก ทปอ. (ข้อมูล ณ วันที่ ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัคร นักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 คุณสมบัติครบสมัครได้เลย คณะที่เปิดรับสมัคร ...


สมัครลงทะเบียน TCAS62

------------------------------- สมัครลงทะเบียน TCAS62 ------------------------------- จากที่มหาวิทยาลัยต่างๆ เริ่มประกาศระเบียบการรับสมัคร TCAS ...


รวม TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

รวม 25 มหาวิทยาลัย ที่จะเปิดรับ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 นี้!! ใกล้ถึงเวลารับสมัครสอบรอบที่ 1 แล้ว น้องๆเตรียม Portfolio พร้อมแล้วรึยัง? แต่ละมหาวิทยาลัย ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio ม.แม่โจ้ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับสมัครกว่า 1,984 ที่นั่ง แบบไม่มีการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ้มผลงาน กำหนดการรับสมัคร ...


ทปอ.แนะดูวิธีก่อนพลาด! สมัครพอร์ตรอบ 1

ระบบสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 (TCAS62) ผ่านการลงทะเบียนในเว็บไซต์ Mytcas.com และการลงทะเบียนในระบบ TCAS62 ...


TCAS รอบที่ 1 Portfolio ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัคร 1,150 คน คณะพานิชยศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ...