สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ค้นพบสิ่งที่ใช่ กับตัวจริง ประสบการณ์จริง

ค้นพบสิ่งที่ใช่ กับตัวจริง ประสบการณ์จริง คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม สมัครเรียนได้ที่ >> https://bit.ly/3al9rmI อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3bloGfo ...TCAS รอบที่ 3 Admission1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) รอบนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับรวม 2,133 ที่นั่ง - รอบที่ 3 สามารถสมัครได้สูงสุด 6 อันดับ (6 รหัส) จะสมัครกี่อันดับก็ได้ ...


การตรวจสอบ และแก้ไขเกรดเฉลี่ย GPAX 6 ภาค ใน TCAS63

- ขณะนี้ระบบอยู่ระหว่างการรับข้อมูลผลการเรียนจากฐานข้อมูล iCAS ซึ่งจะเปิดระบบให้ตรวจสอบข้อมูลการศึกษา ได้แก่ GPAX 6 ภาค และ คะแนนเฉลี่ยและจำนวนหน่วยกิตสะสมรายกลุ่มสาระ ...


TCAS รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบ Admission 1 เปิดรับสมัคร รวม 3,243 ที่นั่ง กำหนด GPAX ไม่โหดเลย น้องๆที่สนใจอย่าลืมศึกษาระเบียบการให้ดีก่อนสมัครด้วยน...


ประกาศผล ค่าสถิติพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ย วิชาสามัญ 2563

สอบเสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ซึ่งตอนนี้ทาง สทศ. ก็ได้ทำการประกาศผลสอบออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าน้องๆ คนไหน ยังไม่ทำการตรวจสอบผลคะแนน ...


อัปเดต!! โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด กสพท63

>> ใช้งานโปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด กสพท (คลิก) << “โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด กสพท” เกิดมาสำหรับน้องๆ ทุกคนที่อยากสอบ...


วิธีการคิดคะแนน TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

วิธีคิดคะแนน TCAS รอบ 3 ม.เกษตรศาสตร์ - ม.เกษตรฯ นำคะแนนมาคิด คือ วิชาสามัญเท่านั้น - ส่วนคะแนน GAT PAT, O-NET มีไว้เช็กคุณสมบัติเบื้องต้น แต่ไม่คิดเป็นคะแนน ...


รวมระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 Admission1 ปีการศึกษา 2563

สถาบันที่ประกาศ กำหนดการรับสมัครออกมาแล้ว ได้แก่ 1.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับ : 1,275 ที่นั่ง รายละเอียดเพิ่มเติม>> ...


ประกาศผลสอบ, คะแนนเฉลี่ย, คะแนนต่ำสุด - สูงสุด และค่าสถิติพื้นฐาน GAT/PAT 63

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศผลสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562 ทางเว็บไซต์ niets.or.th >> ประกาศคะแนนสอบ GAT/PAT 63 << ...


TCAS รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยมหิดล รอบ Admission 1 เปิดรับรวม 1,754 ที่นั่ง ระเบียบการรับสมัคร >>>คลิกที่นี่<<< คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัค...


สทศ. เลือนการขอดูกระดาษคำตอบออกไป แต่ยังขอตรวจสอบคะแนนสอบได้!!

ตามประกาศ สทศ. เรื่อง เลื่อนการให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 การทดสอบความถนัดทั่วไป ...


TCAS รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

TCAS รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องคำนวณคะแนนเองด้วย น้องๆอย่าลืม ศึกษาวิธีคิดคะแนนจากตัวอย่างที่พี่ได้จัดทำไว้ด้วยนะคะ ระเบียบการรับสมัครทุกวิทยาเขต ...


TCAS รอบที่ 3 Admission1 มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยบูรพา รอบ Admission1 เปิดรับ รวม 2,800 ที่นั่งอย่าลืมศึกษาคุณสมบัติเพิ่มเติมก่อนสมัครด้วยนะคะ ระเบียบการเพิ่มเติม>>> ...


ประกาศผลสอบ O-NET คะแนนเฉลี่ย สถิติย้อนหลัง ปีการศึกษา 2562

>> ลิงก์ประกาศผล << สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...


ประกาศผลสอบ และสถิติคะแนนสอบ กสพท63

>> ประกาศผล กสพท63 << สถิติการสอบวิชาเฉพาะ การประมวลคะแนน จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในข้อสอบ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม กสพท มีมติให้ตัดข้อสอบที่เป็นปํญหาออกโดยไม่นำมาคิดคะแนนในทุกชุดข้อสอบ ...


สทศ. เปิดให้ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2562 #dek63 #TCAS63

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...


TCAS รอบที่ 3 Admission1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 3 Admission 1 เปิดรับสมัครหนักมาก รวมกว่า 4,527 ที่นั่ง โดยรอบนี้บางสาขาไม่กำหนด GPAX ด้วยนะคะมีสาขาอะไรบ้างไปดูกันค่ะ ...


TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2563

ระเบียบการ TCAS รอบที่ 3 Admission1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรอบนี้เปิดรับ 2,225 ที่นั่ง มีสาขาอะไรบ้างไปดูกันค่ะ คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร ระเบียบการเพิ่มเติม ...


กำหนดการ TCAS63

คู่มือ TCAS63 ฉบับใหม่ >> (คลิก) กำหนดข้อตกลงร่วมกันของสถบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. มีการกำหนดข้อตกลงร่วมกันให้สถาบันอุดมศึกษาในเคลือข่าย ทปอ. ...


ดาวน์โหลดคู่มือ TCAS63 สำหรับผู้สมัคร นักเรียน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ออกคู่มือระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) โดยแยกออกเป็นคู่มือสำหรับผู้สมัคร สำหรับโรงเร...


TCAS รอบที่ 3 Admission1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

รอบแอดมิชชั่น 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครรวม 3,115 ที่นั่ง น้องๆที่สนใจ ศึกษาระเบียบการกันให้ดีก่อนสมัครด้วยนะคะ ระเบียบการเพิ่มเต...