ข่าว/บทความ

5 เทรนด์สถาปัตย์ในไทย มองหาสิ่งเรียบง่าย ตอบโจทย์เรื่อง FUNCTIONAL

เทรนด์แฟชั่นเปลี่ยนทุกปี แต่เทรนด์สถาปัตยกรรมเปลี่ยนทุก 10 ปี เพราะ Fashion เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย มันจึงเป็นอะไรที่มาเร็วไปเร็ว ซึ่งแม้จะเป็นแฟชั่นที่ได้รับความนิยมมากขนาดไหน แต่สุดท้ายแล้วมันก็มี ...

การเตรียมตัวสอบ PAT4 เพื่อยื่นเข้าคณะสถาปัตย์

การเตรียมตัวสอบ PAT4 เพื่อยื่นเข้าคณะสถาปัตย์ 1. หา ‘Sketchbook’ แล้วเริ่มวาด Sketchbook หรือสมุดสเกทช์ เป็นสิ่งที่ดีและง่ายที่สุดในการฝึกวาดรูป ที่สามารถพกกับเราไปได้ทุกที่ หลังจากนี้ให้พกสมุดนี้ไปกับเราทุกที่ ...

อาชีพในอนาคต

สิ่งที่เปลี่ยนไปของอาชีพ "สถปานิก" ในอดีต VS ปัจจุบัน

"สถาปัตยกรรม" ทั้งในด้านแบบแผน การทำงาน และองค์ความรู้ มีวิวัฒนาการต่อยอดมาอย่าง ซึ่งพัฒนาควบคู่ไปกับวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ...

"สถาปนิก" การเรียน การทำงาน ทักษะ ความก้าวหน้า เป็นยังไง?

น้องๆ คนไหนที่สนใจและใฝ่ฝันประกอบอาชีพอาชีพ "สถาปนิก" กำลังหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจ อยากรู้ว่าการเรียน ...

สถาปนิกออกแบบบ้าน เงินเดือนเท่าไร?

สถาปนิก คือบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเหมือน แพทย์ ทนาย ครู และวิศวกร มีทั้งสถาปนิกอิสระ (Freelance) ...

กิจกรรม