ข่าว/บทความ

การเตรียมตัวสอบ PAT4 เพื่อยื่นเข้าคณะสถาปัตย์

การเตรียมตัวสอบ PAT4 เพื่อยื่นเข้าคณะสถาปัตย์ 1. หา ‘Sketchbook’ แล้วเริ่มวาด Sketchbook หรือสมุดสเกทช์ เป็นสิ่งที่ดีและง่ายที่สุดในการฝึกวาดรูป ที่สามารถพกกับเราไปได้ทุกที่ หลังจากนี้ให้พกสมุดนี้ไปกับเราทุกที่ ...

สิ่งที่หลายคนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเรียน "สถาปัตย์"

สิ่งที่น้องๆ และหลายคนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ "การเรียนสถาปัตย์" 1. อยากเข้าสถาปัตย์ เพราะชอบวาดรูป การวาดรูป แบ่งออกได้เป็นสองแบบ คือ วาดตามใจปารถนา กับ วาดสิ่งที่คิดในหัว ซึ่งสองอย่าง...

อาชีพในอนาคต

สิ่งที่เปลี่ยนไปของอาชีพ "สถปานิก" ในอดีต VS ปัจจุบัน

"สถาปัตยกรรม" ทั้งในด้านแบบแผน การทำงาน และองค์ความรู้ มีวิวัฒนาการต่อยอดมาอย่าง ซึ่งพัฒนาควบคู่ไปกับวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ...

"สถาปนิก" การเรียน การทำงาน ทักษะ ความก้าวหน้า เป็นยังไง?

น้องๆ คนไหนที่สนใจและใฝ่ฝันประกอบอาชีพอาชีพ "สถาปนิก" กำลังหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจ อยากรู้ว่าการเรียน ...

"สถาปนิกออกแบบบ้าน" เงินเดือนเท่าไร?

สถาปนิก คือบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเหมือน แพทย์ ทนาย ครู และวิศวกร มีทั้งสถาปนิกอิสระ (Freelance) ...

กิจกรรม