ข่าว/บทความ

การเตรียมตัวสอบ PAT4 เพื่อยื่นเข้าคณะสถาปัตย์

การเตรียมตัวสอบ PAT4 เพื่อยื่นเข้าคณะสถาปัตย์ 1. หาสิ่งที่เรียกว่า ‘Sketchbook’ แล้วเริ่มต้นวาด Sketchbook หรือสมุดสเกทช์ เป็นสิ่งที่ดีและง่ายที่สุดในการฝึกวาดรูป ที่สามารถพกกับเราไปได้ทุกที่ ...

สิ่งที่หลายคนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเรียน "สถาปัตย์"

สิ่งที่น้องๆ และหลายๆ คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ "การเรียนสถาปัตย์" 1. อยากเข้าสถาปัตย์ เพราะชอบวาดรูป การวาดรูป แบ่งออกได้เป็นสองแบบ คือ วาดตามใจปารถนา กับ วาดสิ่งที่คิดในหัว ซึ่งสองอย่างนี้ ...

อาชีพในอนาคต

บทบาทหน้าที่ของสถาปนิก กับโครงการก่อสร้างในยุคปัจจุบัน

หน้าที่ของสถาปนิกกับโครงการก่อสร้างในยุคปัจจุบัน ในรูปแบบการทำงานส่วนใหญ่ สถาปนิกจะทำสัญญากับเจ้าของโครงการ ...

สถาปนิก ทำงานอะไร หน้าที่และขั้นตอนการทำงานเป็นยังไง?

"สถาปนิก" คือผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบและวางแผนในการก่อสร้างหรือที่เรียกว่า "งานสถาปัตยกรรม" ...

การเปิดเสรีการค้า บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม

การเปิดเสรีการค้าบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม การเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการในกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN ดำเนินการไปในกรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน ...

กิจกรรม