สอบเข้ามหาวิทยาลัยรับตรงรอบที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562

ใครอยากเรียนม.บูรพา รอบ 6 ก็ยังมี รอบนี้มีเปิดรับกว่า 1,170 ที่นั่ง น้องๆที่สนใจรีบสมัครเลยนะคะ กำหนดการรับสมัคร โครงการรับตรงทั่วประเทศ (ครั้งที่ ...


​#ลาดกระบัง เปิดรับ 280 ที่นั่ง วิศวะและเชฟ อินเตอร์ น้องๆ สนใจลงชื่อสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค.นี้

#ลาดกระบัง เปิดรับ 280 ที่นั่ง วิศวะและเชฟ อินเตอร์ น้องๆ สนใจลงชื่อสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 23 พ.ค.นี้ #ลูกพระจอม #KMITL . 1.วิศวกรรมชีวการแพทย์ รับ ...


รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ชั้น ม.6 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2562 ...


ระเบียบการรับสมัคร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 การรับสมัครบุคลเข้าศึกษา เปิดรับจำนวน 100 ...


รับตรง คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) ม.มหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร น้องๆ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ที่อายุไม่ต่ำกว่า 16 และไม่เกิน 35 ปี เข้าศึกษาใน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ...


รับตรง มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยคริสเตียนเปิดรับสมัคร รอบรับตรง โดยรอบนี้เปิดรับเข้าศึกษาภาคฤดูร้อน มีสาขาอะไรบ้างไปดูกันค่ะ กำหนดการรับสมัคร สาขาที่เปิดรับ...


รับตรง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจ และ ผู้มีคุณสมบัติ) เปิดรับ ทั้งเพศชายและเพศหญิง ...


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยรอบนี้เปิดรับน้องๆ ชั้น ม.6 และ น้องๆระดับชั้น ปวช. และ ปวส. คุณสมบัติครบสมัครได้เล...


สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ปีการศึกษา 2562

สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้นระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ...


ระเบียบการรับสมัคร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 การรับสมัครบุคลเข้าศึกษา เปิดรับจำนวน 60...


กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนายสิบทหารบก ปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียน นายสิบทหารบก ตามหลักสูตรของกองทัพบก จำนวน 2 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดการรับสมั...


ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดรับสมัครนักศึกษา และมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 และ รับสมัคร ทุนเรียนดี เรียนฟรี 4 ปี เปิดรับสมัคร วันนี้ – 31 ...


TCAS รอบที่ 1 ม.อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คุณสมบัติผู้สมัคร -กำลังศึกษา ระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า -กำลังศึกษาระดับชั้น ...


ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รอบโควตา ใช้วุฒิการศึกษาระดับชั้น ปวช. ปวส ปีการศึกษา2562

กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต : ตั้งแต่วันนี้ - 26 ต.ค. 61 สมัครด้วยตนเอง : ตั้งแต่วันนี้ - 2 พ.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ ...


โควตาพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ม.ทักษิณเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 กำหนดการรับสมัคร รับสมัครออนไลน์ / ชำระเงินค่าสมัคร : 18 ก.ค. ...


รอบรับตรง #dek62 วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ ม.มหิดล

วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 1 จำหน่ายใบสมัครและเปิดรับสมัคร : 16 ก.ค. 61 ปิดรับสมัคร ...


รอบโควตา #dek62 บริหารธุรกิจ ภาคภาษาไทย

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัคร รอบโควตา หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 กำหนดการรับสมัคร รุ่นที่ 1 วันที่ 1 มิ.ย. - 22 ต.ค. 61 สอบคัดเลือ...


ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

รับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครวันนี้ - 16 สิงหาคม 2561 1 เปิดรับ จำนวน 27 สาขา 1. อนามัยสิ่งแวดล้อม ...


ประกาศการรับสมัครรอบ "walk-in รอบสุดท้ายของรหัส61" วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับรอบพิเศษ (Walk in รอบสุดท้าย) ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัคร วันนี้ - 31 สิงหาคม 2561 *ไม่จำกัดจำนวนในการรับสมัคร ...


โควตาอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.แม่ฟ้าหลวง ไม่จำกัดแผนการศึกษา

โควตาพิเศษอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษา คุณสมบัติผู้สมัคร -สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 (ไม่จำกัดแผนการศึกษา) -GPAX ...