สอบเข้ามหาวิทยาลัย

หลักสูตรสร้างวัยรุ่นพันล้านรุ่นใหม่

#ลาดกระบัง เปิดรับ 280 ที่นั่ง วิศวะและเชฟ อินเตอร์ น้องๆ สนใจลงชื่อสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค.นี้ #หลักสูตรนานาชาติ . 1.วิศวกรรมชีวการแพทย์ รับ ...รวมรับตรงที่เปิดรับสมัครแล้ว #dek63

ข่าวดีของน้อง #dek63 หลายๆมหาวิทยาลัยเริ่มเปิดรับรอบรับตรงที่ไม่ได้อยู่ในรอบ TCAS แล้ว น้องๆที่สนใจสามารถสมัครได้เลย และอย่าลืม ! ศึกษาระเบียบการรับสมัครให้ดีด้วยนะคะ ...


รับตรง ม.ราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัค น้องๆ #dek63 โดยรอบนี้เป็นรอบ รับตรงดำเนินการโดยคณะ น้องๆที่สนใจสามารถสมัครได้เลย คณะ/สาขาที่เปิดรับสมั...


รับตรง คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภักเชียงราย เปิดรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 โดยไม่เข้าร่วมระบบ TCAS เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 22 ก.ค. - 30 ก.ย. 62 นี้ น้องๆที่สนใจสมัครเลย.. ...


รับตรง วิทยาลัยดุสิตธานี ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครรอบรับตรง โดบรอบนี้เปิดรับ 2 รอบ ไม่จำกัดจำนวนรับด้วยนะคะ น้องๆที่สนใจสมัครเลยย การสอบคัดเลือก ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการสอบคัดเลือก ...


ข่าวดีน้องๆ #dek63 ปวส. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โควตาพื้นที่ / โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2563

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ระดับชั้น ปวส. #dek63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัคร รอบโควตา ปีการศึกษา 2562 ระเบียบกาเพิ่มเติม &g...


รับตรง วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2562

ข่าวดีสำหรับน้องๆ #dek62 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัญสวนสุนันทา ยังเปิดรับสมัครอยู่นะ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 62 นี้เท่านั้น ระเบียบการเพิ่มเติม ...


รับตรง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรอบรับตรง ยังเปิดรับสมัคร อยู่นะ กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร : วันนี้-12 ก.ค. 62 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ...


รับตรงรอบพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2562

สจล. ยังเปิดรับอยู่นะคะ โดยรอบนี้รับ 535 ที่นั่ง น้องๆที่สนใจ สามารถสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 62 นี้เท่านั้น!!! ระเบียบการรับสมัคร >...


รับตรงโครงการพิเศษ สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ใครที่อยากเรียนสาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังเปิดรับสมัครอยู่นะ น้องๆที่สนใจสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้ - 28 มิถุนายน 2562 นี้เท่านั้นนะคะ ...


รับตรงรอบพิเศษ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรอบนี้เป็นรอบพิเศษ เปิดรับกว่า 1,726 ที่นั่ง น้องๆที่สนใจ สมัครได้เลยนะคะ กำหนดการรับสมัคร ระเบียบการเพิ่มเติม ...


รับตรงรอบที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562

ใครอยากเรียนม.บูรพา รอบ 6 ก็ยังมี รอบนี้มีเปิดรับกว่า 1,170 ที่นั่ง น้องๆที่สนใจรีบสมัครเลยนะคะ กำหนดการรับสมัคร โครงการรับตรงทั่วประเทศ (ครั้งที่ ...


​#ลาดกระบัง เปิดรับ 280 ที่นั่ง วิศวะและเชฟ อินเตอร์ น้องๆ สนใจลงชื่อสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค.นี้

#ลาดกระบัง เปิดรับ 280 ที่นั่ง วิศวะและเชฟ อินเตอร์ น้องๆ สนใจลงชื่อสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 23 พ.ค.นี้ #ลูกพระจอม #KMITL . 1.วิศวกรรมชีวการแพทย์ รับ ...


รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ชั้น ม.6 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2562 ...


ระเบียบการรับสมัคร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 การรับสมัครบุคลเข้าศึกษา เปิดรับจำนวน 100 ...


รับตรง คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) ม.มหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร น้องๆ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ที่อายุไม่ต่ำกว่า 16 และไม่เกิน 35 ปี เข้าศึกษาใน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ...


รับตรง มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยคริสเตียนเปิดรับสมัคร รอบรับตรง โดยรอบนี้เปิดรับเข้าศึกษาภาคฤดูร้อน มีสาขาอะไรบ้างไปดูกันค่ะ กำหนดการรับสมัคร สาขาที่เปิดรับ...


รับตรง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจ และ ผู้มีคุณสมบัติ) เปิดรับ ทั้งเพศชายและเพศหญิง ...


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยรอบนี้เปิดรับน้องๆ ชั้น ม.6 และ น้องๆระดับชั้น ปวช. และ ปวส. คุณสมบัติครบสมัครได้เล...


สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ปีการศึกษา 2562

สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้นระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ...


ระเบียบการรับสมัคร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 การรับสมัครบุคลเข้าศึกษา เปิดรับจำนวน 60...