สอบเข้ามหาวิทยาลัยรับตรง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจ และ ผู้มีคุณสมบัติ) เปิดรับ ทั้งเพศชายและเพศหญิง ...


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยรอบนี้เปิดรับน้องๆ ชั้น ม.6 และ น้องๆระดับชั้น ปวช. และ ปวส. คุณสมบัติครบสมัครได้เล...


สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ปีการศึกษา 2562

สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้นระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ...


ระเบียบการรับสมัคร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 การรับสมัครบุคลเข้าศึกษา เปิดรับจำนวน 60...


ระเบียบการรับสมัคร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 การรับสมัครบุคลเข้าศึกษา เปิดรับจำนวน 100 ...


กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนายสิบทหารบก ปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียน นายสิบทหารบก ตามหลักสูตรของกองทัพบก จำนวน 2 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดการรับสมั...


ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดรับสมัครนักศึกษา และมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 และ รับสมัคร ทุนเรียนดี เรียนฟรี 4 ปี เปิดรับสมัคร วันนี้ – 31 ...


TCAS รอบที่ 1 ม.อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คุณสมบัติผู้สมัคร -กำลังศึกษา ระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า -กำลังศึกษาระดับชั้น ...


ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รอบโควตา ใช้วุฒิการศึกษาระดับชั้น ปวช. ปวส ปีการศึกษา2562

กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต : ตั้งแต่วันนี้ - 26 ต.ค. 61 สมัครด้วยตนเอง : ตั้งแต่วันนี้ - 2 พ.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ ...


โควตาพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ม.ทักษิณเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 กำหนดการรับสมัคร รับสมัครออนไลน์ / ชำระเงินค่าสมัคร : 18 ก.ค. ...


รอบรับตรง #dek62 วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ ม.มหิดล

วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 1 จำหน่ายใบสมัครและเปิดรับสมัคร : 16 ก.ค. 61 ปิดรับสมัคร ...


รอบโควตา #dek62 บริหารธุรกิจ ภาคภาษาไทย

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัคร รอบโควตา หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 กำหนดการรับสมัคร รุ่นที่ 1 วันที่ 1 มิ.ย. - 22 ต.ค. 61 สอบคัดเลือ...


ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

รับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครวันนี้ - 16 สิงหาคม 2561 1 เปิดรับ จำนวน 27 สาขา 1. อนามัยสิ่งแวดล้อม ...


ประกาศการรับสมัครรอบ "walk-in รอบสุดท้ายของรหัส61" วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับรอบพิเศษ (Walk in รอบสุดท้าย) ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัคร วันนี้ - 31 สิงหาคม 2561 *ไม่จำกัดจำนวนในการรับสมัคร ...


โควตาอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.แม่ฟ้าหลวง ไม่จำกัดแผนการศึกษา

โควตาพิเศษอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษา คุณสมบัติผู้สมัคร -สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 (ไม่จำกัดแผนการศึกษา) -GPAX ...


มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลักสูตร/สาขาวิชา/จำนวนเปิดรับ Bachelor’s Degree -Bachelor ...


โควตาพิเศษศึกษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ไปศึกษาประเทศญี่ปุ่น) ม.อีสเทิร์นเอเชีย

โควตาพิเศษศึกษาต่างประเทศ รับเพิ่มสาขาละ 20 ที่นั่ง สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ไปศึกษาประเทศญี่ปุ่น) - ผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาสามารถเรียนได้ - เปิดรับทุกแผนการเรียน ...


เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2561

โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2561 เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / กศน. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ...


ทุนการศึกษา 100 ทุน คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ทุนการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริษัท CPF มอบทุนปริญญาตรี 100% คณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมร่วมงานกับบริษัทระดับโลก จำนวนจำกัด ...


'VCD T-shirt Design Contest 2017' ลุ้นชิงทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี.. เพียงแค่ออกแบบลายเสื้อยืด

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้มีโอกาสชิงทุนการศึกษาตลอด 4 ปีแบบง่ายๆ เพียงออกแบบกราฟิกเสื้อยืดสีขาว ...