สอบเข้ามหาวิทยาลัยรวมรับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559

โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาตร์จากการแข่งตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ - กำหนดการรับสมัคร รอบที่ ...


เปิดรับแล้ว! โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2567

เปิดรับแล้ว! โอกาสรับตรงโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2567 กำหนดการรับสมัคร สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 ม.ค. ...


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครรอบ 4.2 โครงการรับตรงพิเศษสำนักวิชา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครรอบ 4.2 (ไม่เข้าร่วม TCAS) กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 22 มิถุนายน 2566 โดยเปิดรับทั้งหมด 17 สาขาวิชา จำนวน 385 ...


พยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรอบรับตรงอิสระ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบรับตรงอิสระ จำนวน 10 ที่นั่ง โดยไม่ใช่ผลคะแนน TGAT , T...


รับตรง 9 โครงการ รวม 975 ที่นั่ง (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้ โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ...


สายไหนก็สมัครได้ ไม่มีเกณ์ขั้นต่ำ จบแล้วมีใบประกอบวิชาชีพ รับสมัครหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสยาม #dek64

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับนักศึกษาที่ สำเร็จการศึกษา ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ภาคปกติ - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายแผนวิทยาศาสตร์ ...


เรียนภาคพิเศษ ดียังไง? และ เรียนแตกต่างกับภาคปกติอย่างไร?

มาแล้วจ้า!! รอบนี้น้องๆ ปวส. และน้องๆ ม.6 ที่สนใจอยากเรียนภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เรียน 1 วัน/สัปดาห์ วันอาทิตย์ วันเดียว ...


รอบที่ 3 รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2564

ระเบียบการรับสมัคร สถาบันการบินพลเรือน รอบที่ 3 รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น รับตรงที่ไม่ได้เข้าร่วมระบบ TCAS โดยรอบนี้เปิดรับสมัคร 546 ที่นั่ง กำหนดการรับสมัคร ...


รวมรับตรงวิทยาลัยพยาบาล 4 เหล่าทัพ ปีการศึกษา 2564

อีกหนึ่งเส้นทางของคนที่อยากเรียนพยาบาล โดยรอบนี้พี่ก็ได้นำข่าวรับตรงของวิทยาลัยพยาบาลของ 4 เหล่าทัพมาให้ค่ะ โดยน้องๆที่สมัครนักเรียนทุน เมื่อสำเร็จการศึกษามีสิทธิได้บรรจุเข้ารับราชการต่อด้วยนะคะ ...


กำหนดการรับสมัคร โครงการ Inter Portfolio 1 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ข่าวดี! สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครรอบรับตรงโดยรอบนี้มีทุนการศึกษาให้น้องๆ จากโครงการสร้างปัญญาวิทย์ผลิตนักเทคโน ...


MUIC วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เปิดรับสมัครรอบสอบตรง น้องๆชั้น ม.6 วันที่ 7-20 ต.ค. 63 #dek64

MUIC เปิดรับสมัครสอบตรง หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (มหิดลอินเตอร์-MUIC) หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี กว่า 17 สาขาวิชาเอก ...


สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ

ข่าวดี! สำหรับน้องที่สนใจศึกษาต่อในด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ได้เปิดรับสมัครโครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศโดยมีทุนการศึกษาให้ด้วยนะคะ ...


รอบรับตรง Portfolio สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) ม.มหิดล ปีการศึกษา 2564

รวม 8 สาขาวิชา ให้เลือกเรียน แบ่งออกเป็น Core Tracks 4 สาขาวิชา และ Applied Tracks 4 สาขาวิชา Core Tracks วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science: ...


โควตาพิเศษ #dek64 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ประเภท : รอบโควตาพิเศษ วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาการศึกษาปฐมวัย ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน การเรียน มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป สาขาคณิตศาสตร...


สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม หลักสูตรใหม่น่าเรียนของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปีการศึกษา 2563

เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สาขาน้องใหม่จาก ม.เอเชียอาคเนย์ ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ ก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตอบโจทย์น้องๆ หลายคนที่ชอบและอยากทำงานในด้านคอมพิวเตอร์ ...


3 วันสุดท้าย รับเพิ่ม 165 ที่นั่ง TCAS รอบ 5 #ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรฯ

3 วันสุดท้าย รับเพิ่ม 165 ที่นั่ง TCAS รอบ 5#ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรฯ + วิศวะ หุ่นยนต์,เครื่องกล,สารสนเทศ,เกษตร,พลังงานทดแทน + เทคโนฯเกษตร สัตวศาสตร์,ประมง,ผลิตพืช ...


มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (รอบภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัคร คระ/สาขาที่เปิดรับสมัคร สมัครได้ทาง : 110.170.232.207/dev3/admission/ ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่


วิทยาลัยนานาชาติมหิดล เปิดรับสมัคร รับตรงที่ไม่อยู่ใน TCAS ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College - MUIC) มหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติมายาวนานว่า ...


รับสมัคร BBA INTERNATIONAL PROGRAM Kasetsart University

นักเรียนไทย สามารถสมัครได้ที่ admission.ku.ac.th ระหว่างวันที่ 9 - 14 มิถุนายน 2563 สัมภาษณ์ออนไลน์ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 International students ...


รอบรับตรง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดรับสมัครรอบรับตรงที่ไม่ได้อยู่ใน TCAS โดยรอบนี้เปิดรับสมัคร น้องๆ ที่สำเร้จการศึกษาชั้น ม.6 ปวช. ปวส. และ กศน. แถมมีทุนการศึกษาให้ด้วยนะคะ ...