ข่าว/บทความ

5 จุดเด่น ! วิศวกรรมการเงิน สจล. ที่จะเข้ามาดิสรัปเตอร์ทุกหลักสูตร พร้อมสร้าง นักปฏิวัติทางการเงิน ในอนาคต

ทราบหรือไม่ว่า เศรษฐกิจอาเซียนมีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากในภูมิภาคเอเชีย จากข้อมูลในการประชุมมุมมองอาเซียน (ASEAN Outlook Conference) ณ ประเทศสิงคโปร์ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเศรษฐกิจอาเซียนเติบโต 30 เท่า ...

12 หลักสูตรใหม่ ! รู้ตัวเองก่อนเลือกเรียนวิศวฯ อินเตอร์ สจล.

ในโลกที่เทคโนโลยีทำให้เราเชื่อมโยงกันอย่างไร้พรมแดน ภาษากลายมาเป็นทักษะจำเป็นที่ต้องมีควบคู่ไปกับความรู้ในการทำงาน และ รู้หรือไม่ว่า! วิศวกรเป็นหนึ่งในกลุ่มแรงงานฝีมือ ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปประกอบอาชีพได้ ...

อาชีพในอนาคต

รู้ก่อนเลือกเรียน วิศวะสาขาไหนบ้าง ที่ต้องมีใบก.ว.

วิศวะที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ใบก.ว.) ก่อนที่น้องๆ จะเตรียมตัวสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเลือกเส้นทางอนาคตด้วยการเป็น ...

สายงานวิศวกร อนาคตเด่น ดัง! ปัง! รับยุค 4.0

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม องค์กรต่างๆ ต้องการคนที่จบมาเฉพาะด้านเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก ...

วิศวกร สายงานสุดฮอต เป็นที่ต้องการสูงในระดับโลก

วิศวกร อันดับ 1 ใน 5 สายงานสุดฮอต เป็นที่ต้องการสูงในระดับโลก การขาดแคลนแรงงานที่มีความสามารถในปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น ...