สอบเข้ามหาวิทยาลัยสาขาวิศวกรรมการเงิน เรียนยังไง เรียนที่ไหน จบมาทำงานอะไร?

เอาใจน้องๆ และเพื่อนๆ ที่ชอบคณิตศาสตร์ เห็นโอกาสด้านการทำงานในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับการจัดการเงิน บทความนี้ AdmissionPremium จะมารีวิวหนึ่งในสาขาเรียนนาสนใจ ...


Health Data Scientist อาชีพใหม่มารันวงการแพทย์

หากย้อนมองดูในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีดิสรัปชัน (Technology Disruption) เริ่มจู่โจมหลายอุตสาหกรรมในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับผลกระทบรุนแรงจากโควิด-19 ...


รู้จักโลกแห่งวิศวะ รวมทุกสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่มีสอนในไทย

"Welcome to โลกแห่งวิศวะ" น้องๆ คนไหนสนใจสาขาเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ บทความนี้พี่ๆ Admission Premium ขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งวิศวะ ใครคิดว่าตัวเองรู้จักสาขาทางด้านวิศวะยังไม่ดีพอ ...


รีวิว สาขากายภาพบำบัด เรียนแล้วทำงานอะไร?

สาขากายภาพบำบัด เป็นวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แขนงหนึ่งซึ่ง เกี่ยวข้องกับการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ร่างกายของผู้ที่มีความผิดปกติ เนื่องจากโรคหรือการบาดเจ็บ ...


รีวิวสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 4 ปี เรียนอะไรบ้าง?

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย หรือ การแพทย์แผนโบราณ การเรียนโดยใช้ทฤษฎีความสมดุล ของธาตุต่างๆในร่างกายเข้ามาอธิบาย ผสมผสานองค์ความรู้จากอินเดีย ...


รีวิวสาขาการตลาด 4 ปี เรียนอะไรบ้าง?

สาขาการตลาด ศาสตร์เกี่ยวกับการทำให้สินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้เป็นที่สนใจ นำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการ โดยการศึกษาข้อมูลสินค้าและคู่แข่งวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดด้อย ...


รีวิว คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

สาขาการระหว่างประเทศ เรียนเกี่ยวกับอะไร? ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีทั้งศาสตร์ ที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เรียนรู้ความซับซ้อนและโครงข่าย ...


รีวิว สาขาเทคโนโลยีการอาหาร เรียนเกี่ยวกับอะไร?

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร เรียนเกี่ยวกับอะไร? การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในสาขาต่างๆและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันมีความรู้ด้านการแปรรูปอาหารการจัดการและการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ...


อย่าหาทำ! หยุดพฤติกรรมการบูลลี่ (Bully) เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องน่าขำ

เตรียมตัวเข้าสังคมแบบไม่โดนเกลียด อยากมีเพื่อนและเป็นเพื่อนที่ดี ต้องไม่ทำพฤติกรรมที่เรียกว่า การกลั่นแกล้ง (Bullying) ถึงแม้บางครั้งเราจะคิดว่าสิ่งที่เราพูด ...


แนะนำแนวคิดและวิธีรับมือ เมื่อ "โดนบูลลี่"

ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีกี่ยุคสมัย การรังแกหรือกลั่นแกล้งกันก็ยังคงไม่เลือนหายไปจากสังคมโลก โดยเฉพาะน้องๆ วัยรุ่นวัยเรียนรู้ หลายครั้งที่เราเห็นเหตุการณ์การรังแกหรือล้อเล่นกันเกินเลยไปจนถึงการทำร้ายตัวเอง ...


คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 4 ปี เรียนเกี่ยวกับอะไร?

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เน้นการพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืนตามหลักของความเป็นธรรมในสังคม เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี ความหลากหลายความแตกต่างของมนุษย์ ทำงานทางด้านสังคมสงเคราะห์ ...


รีวิว สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา เรียนเกี่ยวกับอะไร?

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา อีกหนึ่งหลักสูตรที่น้องๆสายสุขภาพหรือสายกีฬามีความสนใจใช่ไหมคะ แต่หลักสูตรการเรียนของแต่ละสถาบันก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปบ้าง ...


รีวิวคณะเกษตรศาสตร์ แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง?

คณะเกษตรศาสตร์ อีกหนึ่งคณะที่มีความสำคัญและเป็นคณะที่ต้องเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ แคลคูลัส ฯลฯ บางสาขาต้องเรียนในห้องแลป ไม่ใช่แค่จบมาต้องมาทำไร่ทำนาอย่างเดียวนะคะ ...


แนะนำสาขาโลจิสติกส์ 4 ปี เรียนอะไรบ้าง?

สาขาโลจิสติกส์ เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบขนส่ง หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ทั้งภาคพื้นดิน ทางเรือ และทางอากาศ และสายงานด้านนี้ยังรวมไปถึงกระบวนการ ...


5 เหตุผลทำไมเด็กไทยต้องเรียนหลักสูตรอินเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

5 เหตุผลทำไมเด็กไทยต้องเรียนหลักสูตรอินเตอร์ ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบ TCAS เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะจ๊ะ อย่างไรก็ตามอย่าลืมทักษะทางด้านภาษานะ ...


ความมั่นใจที่เคยมีน้อย เติมเต็มได้จากการเรียนที่ นิเทศศาสตร์ นานาชาติ ม.รังสิต

ความมั่นใจที่เคยมีน้อย เติมเต็มได้จากการเรียนที่ นิเทศศาสตร์ นานาชาติ ม.รังสิต ใครจะเชื่อว่าแค่มาเรียนหนังสือก็ทำให้คนๆ หนึ่งค้นพบตัวเองได้ วันนี้เราจะได้พูดคุยกับสาวสวยแห่ง ...


รีวิว สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรียนเกี่ยวกับอะไร?

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรียนเกี่ยวกับอะไร? เรียนเกี่ยวกับการทำความเข้าใจโครงสร้าง ความสัมพันธ์ทางสังคมและชีวิตของมนุษย์ที่มีความแตกต่างหลากห...


เรียนบัญชี VS เรียนการเงิน ต่างกันอย่างไร?

บัญชี กับ การเงิน ถึงแม้สองสาขานี้เรียนเกี่ยวข้องกับเรื่อง เงิน และ ตัวเลข แต่ก็ยังมีการเน้นการเรียนการสอนที่ต่างกันไปนะคะ มาดูกันค่ะว่าจะต่างกันยั...


รีวิวสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สำหรับคนที่ชอบ "วิศวะ+การแพทย์"

วิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นสาขาวิชที่นำเอาความรู้ทางด้าน "วิศวกรรมศาสตร์ + วิทยาศาสตร์การแพทย์" มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน พื่อออกแบบสร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ ...


TOP 5 มหาวิทยาลัยที่มีผู้เข้าศึกษาต่อสูงสุดในปีการศึกษา 2562 (สถิติจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.)

สถิติจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. เปิดเผยจำนวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการรับสมัครทั้งในรูปแบบ TCAS และการรับตรง ...