มหาวิทยาลัยรัฐ

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา2564

สถาบันการบินพลเรือน จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร ...

3 เทคนิคพิชิตโควตา ม.ภูมิภาค

ใกล้เข้ามาแล้วกับ TCAS รอบที่ 2 โควตา โดยรอบโควตานี้เป็นรอบที่เน้นคนในพื้นที่ คุณสมบัติเฉพาะ เครือข่ายความร่วมมือ โดยใช้คะแนนสอบส่วนกลาง หรือทางมหาวิทยาลัยจัดสอบเองนั่นเองค่ะ วันนี้พี่ก็มี 3 เทคนิคในการสมัครรอบโควตามาแนะนำน้องๆ ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สถาบันอื่นๆ

“มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

“มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ...