สาขาแนะนำ 2020

แนะนำสาขาบัญชี 2020 "รู้ไหมบัญชี คือคณะสาขายอดฮิตของ TCAS ทุกปี"

หนึ่งในอาชีพที่ติดอันดับและขาดแคลน เป็นที่ต้องการของตลาดงานอยู่ในอันดับต้นๆ นั่นคือเรื่องของการจัดการการเงินหรือทำบัญชีนั่นเอง สาขาบัญชีถือเป็นส่วนงานที่สำคัญอย่างมากของสถาบัน อุตสาหกรรม และหน่วยงานทุกภาคส่วน ...

U-Recommend 7 สาขาธุรกิจการบิน 2020

การเดินทางโดยเครื่องบินยังคงเป็นที่นิยม และเป็นทางเลือกแรกเสมอ ทำให้สายการบินต่างๆ ยังคงต้องการเพิ่มเส้นทางเพื่อสร้างกำไรอย่างต่อเนื่อง นั้นหมายความว่าบุคคลากรทางการบินยังเป็นที่ต้องการอักมาก ฉะนั้นสำหรับน้องๆ ...