รับตรงทั่วประเทศ (โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา)

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 59 13:14 น. สนใจสมัคร : 7
ปิดรับ พิมพ์

วิทยาลัยการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (คู่ขนาน)

โครงการ รับตรงทั่วประเทศ (โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา)

มหาวิทยาลัยพะเยา

รับสมัคร
15 ก.พ. 2559 - 04 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
14 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
19 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
25 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น
ไม่ตัดสิทธิ์
ที่นั่ง
30
เกรด
2.50
สาย (แผนการเรียน)
อาชีวะ
Portfolio
O-NET
GAT/PAT
9 วิชาสามัญ
สอบตรง
สัมภาษณ์
คุณสมบัติพิเศษ
สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
BMAT
TOFEL
IELTS
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
ดูสาขาอื่นๆที่เปิดในโครงการรับตรงนี้ คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด คลิกที่นี่
ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง

ถามตอบกับทีมงานและเพื่อน ๆ