รับตรง59 ภาคปกติ รอบทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 59 17:55 น. สนใจสมัคร : 11
ปิดรับ พิมพ์

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาการจัดการ

โครงการ รับตรง59 ภาคปกติ รอบทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รับสมัคร
01 มี.ค. 2559 - 15 พ.ค. 2559
ชำระเงิน
08 มี.ค. 2559 - 08 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
25 พ.ค. 2559
สอบข้อเขียน
31 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
10 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
17 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
30 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น
ไม่ตัดสิทธิ์
ที่นั่ง
150
เกรด
ไม่ระบุ
สาย (แผนการเรียน)
จบ ม.6
Portfolio
O-NET
GAT/PAT
9 วิชาสามัญ
สอบตรง
สัมภาษณ์
คุณสมบัติพิเศษ
สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
BMAT
TOFEL
IELTS
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
ดูสาขาอื่นๆที่เปิดในโครงการรับตรงนี้ คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทั้งหมด คลิกที่นี่
ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง

ถามตอบกับทีมงานและเพื่อน ๆ