รับตรง59 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการ Direct Admission

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 59 01:03 น. สนใจสมัคร : 6
ปิดรับ พิมพ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศน์ศิลป์(นานาชาติ)

โครงการ รับตรง59 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการ Direct Admission

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัคร
11 เม.ย. 2559 - 09 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
11 พ.ค. 2559
สอบข้อเขียน
16 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
13 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
16 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
19 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น
ไม่ตัดสิทธิ์
ที่นั่ง
ไม่ระบุ
เกรด
ไม่ระบุ
สาย (แผนการเรียน)
จบ ม.6
Portfolio
O-NET
GAT/PAT
9 วิชาสามัญ
สอบตรง
สัมภาษณ์
คุณสมบัติพิเศษ
สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
BMAT
TOFEL
IELTS
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
ดูสาขาอื่นๆที่เปิดในโครงการรับตรงนี้ คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทั้งหมด คลิกที่นี่
ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง

ถามตอบกับทีมงานและเพื่อน ๆ