ระบบรับตรงโควตาพิเศษ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 58 15:46 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
03 ส.ค. 2558 - 31 ส.ค. 2558
ชำระเงิน
10 ส.ค. 2558 - 30 ส.ค. 2558
สอบข้อเขียน
17 ต.ค. 2558 - 18 ต.ค. 2558
สัมภาษณ์
23 ธ.ค. 2558 - 24 ธ.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
29 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 10 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
10
ความยากในการเรียน
10

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง