โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 59 14:42 น. สนใจสมัคร : 13
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 พ.ย. 2559 - 14 ธ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
28 ธ.ค. 2559
สอบข้อเขียน
04 ก.พ. 2560
สัมภาษณ์
05 ก.พ. 2560
ประกาศผลสุดท้าย
31 มี.ค. 2560
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : 30 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย / สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม 15 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
2. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย / สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม 15 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้สมัครที่มีปณิธานที่จะกลับไปประกอบอาชีพยังภูมิลำเนาของตนเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปฏิทินการรับสมัคร


UploadImage
 

การสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ทาง http://admission.swu.ac.th
  • รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559
 • สมัครด้วยตนเอง ที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
  • รับสมัคร : วันที่ 1 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559
  • ขอรับใบสมัคร และกรอกข้อมูลรายละเอียกให้ครบถ้วน และสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้
   • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
    วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
   • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว อ.องครักษ์ จ.นครนายก
   • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จ.กรุงเทพมหานคร
  • สามารถดูแผนที่ของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยทั้ง 4 ศูนย์การเรียนรู้ได้ที่หน้าสถานที่เรียนฯ
  • หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ หรือจากระเบียบการหน้า 42 และนำไปยื่นสมัครตามสถานที่ข้างต้น หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559


คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการปีการศึกษา 2559
 • มีสัญชาติไทย

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา

 • สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
  • ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสระแก้ว อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และตราด
 • สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม
  • ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตาก เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่อนสอน กาญจนบุรี ราชบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (สำหรับการสมัครด้วยตนเอง)

 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 3 รูป (ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ โดยต้องเป็นรุปถ่ายครั้งเดียวกัน และไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร และเขียนชื่อสกุลด้านหลังรูป)
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ปพ. 1:4)

เกณฑ์การคัดเลือก

 • การสอบความถนัดทางการเรียน
 • การสอบปฏิบัติ
 • การสอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ

 • สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
  • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว
 • สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม
  • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.ตาก

คำแนะนำโครงการ

      น้องๆ มีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 โครงการ และเลือกได้ 1 สาขาวิชา จากโครงการทั้งหมด หากสมัครซ้ำหรือเกิน ระบบจะยึดใบสมัครครั้งหลังสุดที่ชำระเงินแล้วเป็นสำคัญ (ยกเว้น โครงการนักกีฬา สามารถเลือกได้ 3 สาขาวิชา) และสามารถสมัครรับตรงของทางหมาวิทยาลัยได้อีก 1 สาขาวิชา

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง