โครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน รอบที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 58 20:02 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ส.ค. 2558 - 09 ก.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
05 ต.ค. 2558
สอบข้อเขียน
10 ต.ค. 2558
สัมภาษณ์
30 ต.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
13 พ.ย. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 9 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิศวกรรมเคมี ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
2. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
3. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
4. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
5. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
6. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
7. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
8. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
9. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
7.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง