รับตรง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 58 14:28 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
13 ก.ค. 2558 - 14 ส.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
29 ส.ค. 2558
สอบข้อเขียน
06 ก.ย. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
26 ก.ย. 2558
สัมภาษณ์
30 ก.ย. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
07 ต.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 9 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สาขาวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสิค ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
2. สาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
3. สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
4. สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
5. สาขาวิชาการประพันธ์ดนตรี ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
6. สาขาวิชาละครเพลง ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
7. สาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
8. สาขาวิชาธุรกิจดนตรี ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
6
ความยากในการเรียน
6

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง