รับตรง หลักสูตรนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 58 08:52 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
07 ส.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558
ชำระเงิน
07 ส.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
14 ต.ค. 2558
สอบข้อเขียน
17 ต.ค. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
09 พ.ย. 2558
สัมภาษณ์
15 พ.ย. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
18 พ.ย. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 8 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
2. ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
3. ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
4. ระบบสื่อผสม ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
5. วิศวกรรมซอฟแวร์ ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
6. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
7. ระบบเครือข่ายสื่อสาร ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
8. การจัดการระบบสารสนเทศ ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
7.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง