โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 58 16:30 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
10 ส.ค. 2558 - 06 ก.ย. 2558
ชำระเงิน
18 ก.ย. 2558 - 21 ก.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
18 ก.ย. 2558
สัมภาษณ์
26 ก.ย. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
09 ต.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 7 สาขา จำนวน : 14 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 3.50 วิทย์-คณิต
2. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 2 3.50 วิทย์-คณิต
3. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 2 3.50 วิทย์-คณิต
4. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 2 3.50 วิทย์-คณิต
5. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 3.50 วิทย์-คณิต
6. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 2 3.50 วิทย์-คณิต
7. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 2 3.50 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง