โควตาเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 58 16:58 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
27 ก.ค. 2558 - 05 ก.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
17 ก.ย. 2558
สอบข้อเขียน
23 ก.ย. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
08 ต.ค. 2558
สัมภาษณ์
21 ต.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
05 พ.ย. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 4 สาขา จำนวน : 60 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
2. คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
3. คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
4. คณะรัฐศาสตร์ สาขานโยบายสาธารณะ 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
6
ความยากในการเรียน
6

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง