โครงการช้างเผือก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 58 14:03 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
03 ส.ค. 2558 - 18 ก.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
23 ก.ย. 2558
สอบข้อเขียน
17 พ.ย. 2558
สัมภาษณ์
26 พ.ย. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
14 ธ.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : 15 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
3. สาขาภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ 5 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7.5
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง