รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 60 10:53 น. สนใจสมัคร : 89
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
30 มี.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2560
ชำระเงิน
30 มี.ค. 2560 - 02 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
15 พ.ค. 2560
สัมภาษณ์
23 พ.ค. 2560 - 24 พ.ค. 2560
ประกาศผลสุดท้าย
02 มิ.ย. 2560
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 11 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 11 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการรับสมัคร
UploadImage

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       - ผู้ที่กำลัง หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต เท่านั้น

       - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

       - ผู้สมัครต้องแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยส่งผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

          - IELTS - (The lnternational English Language Testing System) ประเภท Academic หรือ UKVI ไม่น้อยกว่าระดับ 6.5 และแต่ละทักษธ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5

          - TOEFL score ไม่น้อยกว่าที่กำหนดดังนี้

            - computer-based test totat score 213 หรือ internet-based test totaL score 79 หรือ paper-based test total score 550

          - TU-GET score paper-based test total score ไม่น้อยกว่า 550

       - มีผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

          - ผลการสอบ (lniernational) GeneraL Certificate of Secondary Education (IGCSE/GCSE) ที่ระบุคะแนนสอบใน 3 รายวิชา คือ Biology, Chemistry และ Mathematics หรือ Physics 

          - ผลการสอบ lnternational Baccalaureate (lB) Standard Levet หรือ Predicted lB score มีวิชา Chemistry, Biology และ Physics ใน group IV หรือ Mathematics ใน group V

          - ผลการสอบ SAT ll วิชา Chemistry, Biology และ Mathematics หรือ Physics

          - ผลการทดสอบหมวดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อื่นใดในต่างประเทศระดับสูงสุดของประเทศนั้นที่เทียบเท่าการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

       - ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว

หลักสูตรและจำนวนที่รับ
UploadImage

เกณฑ์การคัดเลือก

       - ผลสอบ BiomedicaI Admissions Test (BMAT) ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ โดยมีคะแนนใน section 2 (Scientific Knowtedge and Appl.ications) ไม่ต่ำกว่า 3.5

       - การตรวจสุขภาพ

       - การสอบสัมภาษณ์

การสมัคร

       - สมัครออนไลน์ได้ที่ www.cicm.tu.ac.th

ค่าสมัคร

       - ค่าสมัคร จำนวน 2000 บาท
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง