หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 58 22:14 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 ส.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2558
ชำระเงิน
15 ส.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
21 ต.ค. 2558
สอบข้อเขียน
14 พ.ย. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
20 พ.ย. 2558
สัมภาษณ์
27 พ.ย. 2558 - 29 พ.ย. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
04 ธ.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 48 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 48 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
10
ความยากในการเรียน
10

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง