รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 58 12:46 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
17 ส.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
24 ธ.ค. 2558
สอบข้อเขียน
09 ม.ค. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
21 ม.ค. 2559
สัมภาษณ์
26 ม.ค. 2559 - 27 ม.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
04 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 20 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 20 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
10
ความยากในการเรียน
10

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง