โควตานักกีฬาดีเด่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 58 14:46 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
24 ก.ค. 2558 - 31 ส.ค. 2558
ชำระเงิน
24 ก.ค. 2558 - 31 ส.ค. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
25 ก.ย. 2558
สัมภาษณ์
04 ต.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
15 ต.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 11 สาขา จำนวน : 26 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต 5 2.00 วิทย์-คณิต, กศน
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาประมง 1 2.00 วิทย์-คณิต
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 1 2.00 วิทย์-คณิต
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 3 2.00 วิทย์-คณิต
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
6. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด 3 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
7. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการทั่วไป 3 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
8. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 3 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
11. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา สุขภาพความงามและสปา 1 2.00 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
7.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง