รับตรง โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข) (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 60 16:42 น. สนใจสมัคร : 6
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
11 พ.ค. 2560 - 10 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
14 มิ.ย. 2560
สัมภาษณ์
19 มิ.ย. 2560
ประกาศผลสุดท้าย
22 มิ.ย. 2560
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : ไม่ระบุ จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข) (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการรับสมัคร
UploadImage

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       - ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

       - ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.50 และต้องอยู่ในลำดับ 1 - 5 ของแผนการเรียนนั้นๆ ของแต่ละโรงเรียน

       - ต้องเรียนอยู่ในแผนการเรียนที่หลักสูตรนั้นๆ กำหนด

หลักเกณฑ์และจำนวนรับ
UploadImage
UploadImage
UploadImage

การสมัคร

       - สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.wu.ac.th
 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง