รับตรง โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 60 13:48 น. สนใจสมัคร : 66
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
25 มี.ค. 2560 - 19 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
25 พ.ค. 2560
สัมภาษณ์
31 พ.ค. 2560
ประกาศผลสุดท้าย
06 มิ.ย. 2560
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 90 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 90 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage     
       คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการรับสมัคร

       - รับสมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 25 เมษายน 2560 – วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

       - รับสมัครด้วยตนเอง : วันที่ 25 เมษายน 2560 – วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

       - การสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 6 มิถุนายน 2560

       - รายงานตัวเป็นนิสิตและชำระค่ายืนยันสิทธิ์ : วันที่ 9 มิถุนายน 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

หลักสูตรที่เปิดรับ

       - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) จำนวน 90 คน

เกณฑ์การคัดเลือก

       - คะแนน GAT ความถนัดทั่วไป 

       - มีผลคะแนน GAT ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 ไม่น้อยกว่า 24 คะแนน

การสมัคร

       - สมัครด้วยตัวเองในวันและเวลาราชการได้ที่ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาคารการเรียนรู้ทางภาษา (Language Leaming Building : LLB) ชั้น 1 ห้อง LLB 101 สำนักงานโครงการฯ (ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2560)

       - สมัครทางไปรษณีย์ ส่งมาที่โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 (ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2560)

ค่าสมัคร

       - ค่าสมัคร จำนวน 350 บาท

 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง