รับตรง โครงการรับเข้าศึกษาระบบรับตรง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 60 12:38 น. สนใจสมัคร : 31
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
20 มี.ค. 2560 - 20 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
22 มิ.ย. 2560
สัมภาษณ์
26 มิ.ย. 2560
ประกาศผลสุดท้าย
26 มิ.ย. 2560
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 20 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
       คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครบุุคคลเข้าศึกษาในโครงการรับเข้าศึกษาระบบรับตรง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการรับสมัคร
UploadImage
UploadImage

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตร/จำนวนที่รับ
UploadImage

เกณฑ์การคัดเลือก

      โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) จะพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จาก หลักฐานการสมัคร และพิจารณาจากคะแนนสอบวัดความรู้จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NETและ GAT) โดยการเรียงลำดับคะแนนตามค่าน้ำหนักดังนี้
UploadImage

การสมัคร

       - สมัครออนไลน์ได้ที่เวบไซต์ http://www.sps.kps.ku.ac.th/spssp

ค่าสมัคร

       - ค่าสมัคร จำนวน 300 บาท
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง