โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท(CPIRD) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD)

มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 58 15:48 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558
สอบข้อเขียน
14 พ.ย. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
08 ธ.ค. 2558
สัมภาษณ์
24 ธ.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
30 ธ.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 146 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 146 3.00 ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
10
ความยากในการเรียน
10

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง