โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 58 17:39 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
24 ส.ค. 2558 - 06 ก.ย. 2558
ชำระเงิน
24 ส.ค. 2558 - 07 ก.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
25 ก.ย. 2558
สอบข้อเขียน
17 ต.ค. 2558 - 18 ต.ค. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
12 พ.ย. 2558
สัมภาษณ์
23 พ.ย. 2558 - 24 พ.ย. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
11 ธ.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 105 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 105 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
10
ความยากในการเรียน
10

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง