โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าศึกษา สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 58 15:14 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 11 ก.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
21 ก.ย. 2558
สอบข้อเขียน
28 ก.ย. 2558
สัมภาษณ์
28 ก.ย. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
16 ต.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 20 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) 20 2.75 ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง