โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 58 15:09 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 11 ก.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
21 ก.ย. 2558
สอบข้อเขียน
28 ก.ย. 2558
สัมภาษณ์
28 ก.ย. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
16 ต.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 15 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15 2.75 ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7.5
ความยากในการเรียน
7.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง