โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทักษะหรือประสบการณ์พิเศษ เพื่อเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 58 15:15 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 06 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
20 พ.ย. 2558
สัมภาษณ์
27 พ.ย. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
14 ธ.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 20 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 20 2.75 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7
ความยากในการเรียน
7.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง