โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ เพื่อเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 58 15:28 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 26 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
11 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
18 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
31 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 20 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 20 2.75 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7.5
ความยากในการเรียน
7.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง