โควตาภูมิภาค 76 จังหวัด คณะมัณฑณศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 58 14:48 น. สนใจสมัคร : 7
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
20 ส.ค. 2558 - 15 ก.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
05 ต.ค. 2558
สอบข้อเขียน
16 ต.ค. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
28 พ.ย. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 7 สาขา จำนวน : 40 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน 8 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
2. คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
3. คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
4. คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา 8 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
5. คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 8 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
6. คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 4 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
7. คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 4 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7
ความยากในการเรียน
6.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง