โควตานักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 58 15:39 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
20 ส.ค. 2558 - 15 ก.ย. 2558
สอบข้อเขียน
16 ต.ค. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
05 ต.ค. 2558
สัมภาษณ์
16 ต.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
28 พ.ย. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 7 สาขา จำนวน : 7 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน 1 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
2. คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบนเทศศิลป์ 1 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
3. คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
4. คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา 1 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
5. คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 1 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
6. คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 1 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
7. คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7
ความยากในการเรียน
6.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง