รับตรง (แบบปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 58 11:19 น. สนใจสมัคร : 24
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
04 มี.ค. 2559 - 11 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
29 มี.ค. 2558
สัมภาษณ์
04 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
12 เม.ย. 2559 - 12 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 16 สาขา จำนวน : 1,275 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 610 2.50 ไม่ระบุ
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 25 2.50 ไม่ระบุ
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 30 2.50 ไม่ระบุ
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 40 2.50 ไม่ระบุ
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 30 2.50 ไม่ระบุ
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 90 2.50 ไม่ระบุ
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 50 3.00 ไม่ระบุ
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 30 3.00 ไม่ระบุ
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 20 3.00 ไม่ระบุ
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง 10 3.00 ไม่ระบุ
11. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 20 2.50 ไม่ระบุ
12. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 20 2.50 ไม่ระบุ
13. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 20 2.50 ไม่ระบุ
14. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 20 2.50 ไม่ระบุ
15. คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 10 2.75 ไม่ระบุ
16. คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ 250 2.75 ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง