รับตรง (แบบปกติ) คณะนิติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 59 19:43 น. สนใจสมัคร : 5
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
04 มี.ค. 2559 - 11 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
29 มี.ค. 2558
สัมภาษณ์
04 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
12 เม.ย. 2558 - 12 เม.ย. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 5 สาขา จำนวน : 200 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะนิติศาสตร์ (เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์) 100 2.75 ไม่ระบุ
2. คณะนิติศาสตร์ (เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส) 30 2.75 ไม่ระบุ
3. คณะนิติศาสตร์ (เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน) 20 2.75 ไม่ระบุ
4. คณะนิติศาสตร์ (เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น) 20 2.75 ไม่ระบุ
5. คณะนิติศาสตร์ (เลือกสอบวิชาภาษาจีน) 30 2.75 ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง