รับตรง หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 58 09:44 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
14 ก.ย. 2558 - 14 ต.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
22 ต.ค. 2558
สอบข้อเขียน
31 ต.ค. 2558
สัมภาษณ์
28 ต.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
25 ธ.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง