TCAS61 รอบที่ 1 - โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 60 13:21 น. สนใจสมัคร : 73
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
02 ต.ค. 2560 - 12 ต.ค. 2560
ชำระเงิน
02 ต.ค. 2560 - 12 ต.ค. 2560
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
14 พ.ย. 2560
สัมภาษณ์
21 พ.ย. 2560
ประกาศผลสุดท้าย
28 พ.ย. 2560
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 10 สาขา จำนวน : 41 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 3 3.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
2. วิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 6 3.00 วิทย์-คณิต

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
3. คณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 9 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
4. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ 3 3.00 ศิลป์

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
5. การสอนภาษาญี่ปุ่น คณะศึกษาศาสตร์ 3 3.50 ศิลป์

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
6. ศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 3 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
7. การสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 3 3.20 วิทย์-คณิต, ศิลป์

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
8. คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 3 3.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
9. พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 5 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
10. การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 3 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล

ค่าสมัคร (บาท)

                350
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

                กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6

ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวภาวินี ปานทุ่ง   โทร : 091-8617256   Email : phawinee@kku.ac.th

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง