รับตรง (แบบปกติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 58 11:15 น. สนใจสมัคร : 9
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
04 มี.ค. 2559 - 11 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
29 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
04 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
12 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 17 สาขา จำนวน : 490 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 25 3.00 วิทย์-คณิต
2. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 35 3.00 วิทย์-คณิต
3. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 60 3.00 วิทย์-คณิต
4. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 25 3.00 วิทย์-คณิต
5. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสัตววิทยา 15 3.00 วิทย์-คณิต
6. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 20 3.00 วิทย์-คณิต
7. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 8 3.00 วิทย์-คณิต
8. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 10 3.00 วิทย์-คณิต
9. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม 40 3.00 วิทย์-คณิต
10. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา 15 3.00 วิทย์-คณิต
11. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 3.00 วิทย์-คณิต
12. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 18 3.00 วิทย์-คณิต
13. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี 28 3.00 วิทย์-คณิต
14. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 50 3.00 วิทย์-คณิต
15. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 36 3.00 วิทย์-คณิต
16. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ 25 3.00 วิทย์-คณิต
17. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 50 3.00 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง