รับตรง (แบบปกติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 58 11:14 น. สนใจสมัคร : 9
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
04 มี.ค. 2559 - 11 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
29 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
04 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
12 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 6 สาขา จำนวน : 590 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 250 3.00 ไม่ระบุ
2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สายศิลป์-คำนวณ) 100 3.00 ศิลป์
3. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 150 3.00 วิทย์-คณิต
4. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 30 3.00 ไม่ระบุ
5. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย 30 3.00 ไม่ระบุ
6. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 30 3.00 ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง