รับตรง (แบบปกติ) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 58 11:14 น. สนใจสมัคร : 24
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
04 มี.ค. 2559 - 11 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
29 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
04 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
12 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 13 สาขา จำนวน : 271 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 17 2.00 ไม่ระบุ
2. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา(สายวิทย์) 6 2.00 วิทย์-คณิต
3. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา(สายศิลป์) 5 2.00 ศิลป์
4. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) เลือกสอบวิชาฟิสิกส์(สายวิทย์) 22 2.00 วิทย์-คณิต
5. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) เลือกสอบวิชาเคมี(สายวิทย์) 22 2.00 วิทย์-คณิต
6. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) เลือกสอบวิชาชีววิทยา(สายวิทย์) 22 2.00 วิทย์-คณิต
7. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) เลือกสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์(สายวิทย์) 33 2.00 วิทย์-คณิต
8. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 55 2.00 ไม่ระบุ
9. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษานอกโรงเรียน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 11 2.00 ไม่ระบุ
10. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษานอกโรงเรียน เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 22 2.00 ไม่ระบุ
11. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ 22 2.00 ไม่ระบุ
12. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา (สายวิทย์) 17 2.00 วิทย์-คณิต
13. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 17 2.00 ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง