รับตรง โดยคณะดำเนินการจัดสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 58 14:35 น. สนใจสมัคร : 6
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
10 ก.ย. 2558 - 15 ม.ค. 2559
ชำระเงิน
10 ก.ย. 2558 - 18 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
18 ก.พ. 2559
สอบข้อเขียน
21 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
11 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
22 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 7 สาขา จำนวน : 260 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 20 ไม่ใช้ สมัครได้ทุกคน
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 20 ไม่ใช้ สมัครได้ทุกคน
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ 20 ไม่ใช้ สมัครได้ทุกคน
4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6, กศน
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6, กศน
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 2.50 ไม่ระบุ
7. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน 50 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง