โครงการ "โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7" (กลุ่มสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 58 15:32 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
13 พ.ย. 2558 - 14 ธ.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 10 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี) สาขาวิชาทัศนศิลป์ ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี) สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี) สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการแสดงและการกำกับการแสดง ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี) สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฎศิลป์ไทย ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี) สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฎศิลป์สากล ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี) สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี) สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
8. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี) สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับ ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
9. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา ไม่ระบุ 2.75 ไม่ระบุ
10. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ ไม่ระบุ 2.75 ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง