โครงการความร่วมมือ "องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น"

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 58 17:43 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
11 ม.ค. 2559 - 12 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 7 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ. 4 ปี) ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
2. คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
3. คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
4. คณะพลศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
5. คณะพลศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี) สาขาวิชาสุขศึกษา ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
6. คณะพลศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
7. คณะพลศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง