รับตรงโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง (หลักสูตรภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 58 14:38 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ต.ค. 2558 - 30 ต.ค. 2558
ชำระเงิน
01 ต.ค. 2558 - 31 ต.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
24 พ.ย. 2558
สอบข้อเขียน
29 พ.ย. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
05 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
13 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
26 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 5 สาขา จำนวน : 157 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรัณฑิจต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 75 2.75 ไม่ระบุ
2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต 35 2.75 ไม่ระบุ
3. หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต 10 2.75 ไม่ระบุ
4. หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรรมศาสตรบัณฑิต 20 2.75 ไม่ระบุ
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 17 2.72 ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง