รับตรงพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (รอบที่1)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 58 21:22 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ต.ค. 2558 - 12 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
14 ม.ค. 2559
สอบข้อเขียน
16 ม.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
17 ม.ค. 2559
สัมภาษณ์
17 ม.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
22 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : 90 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง