โครงการเพิ่มพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทุนการศึกษา)

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 58 21:58 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
14 ก.ย. 2558 - 22 ต.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
02 พ.ย. 2558
สอบข้อเขียน
08 พ.ย. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
23 พ.ย. 2558
สัมภาษณ์
29 พ.ย. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
21 ธ.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : 75 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 45 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7.5
ความยากในการเรียน
7.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง