โครงการเพิ่มพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทุนการศึกษา)

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 58 22:17 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
11 ก.ย. 2558 - 22 ต.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
06 พ.ย. 2558
สอบข้อเขียน
14 พ.ย. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
20 พ.ย. 2558
สัมภาษณ์
28 พ.ย. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
04 ธ.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 40 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
7.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง